خبرنگار روزنامه “ابتکار” که طی روزهای گذشته به دلیل استفاده از واژه درگذشت به جای شهادت برای امام سوم شیعیان دستگیر شده, ممکن است به اتهام توهین به مقدسات، به اعدام محکوم شود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)