نامه  به رئیس بیمارستان ابن سینای مشهد در مورد عدم تعیین تکلیف وضعیت آقای هاشم خواستار.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)