هاشم خواستار:
آزادی هزینه دارد.
و مقاومت هزینه ی رسیدن به آزادی است.
من مقاومت می کنم پس هستم.

 

 

 لطفا لینک گروه را اطلاع رسانی کنید و دوستانتان را در گروه اد نمایید:‌ 👇👇👇

https://t.me/hashemkhastar

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)