همسر ایشون خانم صدیقه مالکی فرد به بیمارستان مراجعه کرده و در حالیکه به همه اجازه ملاقات داده میشد به ایشون ملاقات ندادن. 
نفرات دادسرا گفتن در صورتی اجازه ملاقات داده میشه که تعهدنامه ای را امضا کنید مبنی بر اینکه در مورد آقای خواستار و حرفهایی که اینجا زده میشه با هیچ کسی و هیچ رسانه ای صحبتی نکنید …
خانم صدیقه مالکی به آنها گفتند من هیچ تعهدی به شما نمیدهم و برگه تان را امضا نمیکنم چون نمیخواهم با امضا خودم دست و پایم را ببندم …

درود بر این شیرزن دلاور و درود بر آقای خواستار بخاطر پایداریشان

از گفته آنها کاملا پیداست که چقدر از رسانه ای شدن و اطلاع رسانی ظلمی که روا داشتن در وحشت و هراس هستن.
پس هر چه بیشتر باید حقایق را گفت و دادخواهی آقای خواستار و سایر همکاران دربند را عمومی و فراگیر کرد تا از کرده خود پشیمان شوند…

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)