۲۵ اسفند ۱۳۹۰ محمد شوری جزه
اندازه حروف
نفت به کام ملت هیچگاه شیرین نشد؛ ولی درعوض ملتی نفتی شد! هرچنددکترمحمدمصدق(رهبرنهضت ملی ایران) توانست همراه بایارارنش، نفت (سرمایه نقدی مردم ایران) را ازکام استعمارگران بیرون کشد، اما بدلیل کودتای ۲۸ مرداد، ثروت ملت از این جیب به آن جیب رفت!

در سالروز ۲۹ اسفند و جشن ملی شدن صنعت نفت، نفت همچنان درآمدش به جیبب استعمارگران استثمارگر می رود؛و سرمایه یک تمدن هدر می‌شود.

درابتدای انقلاب دو تئوری برای«نفت»مطرح شد؛ عده‌ای گفتند:

نفت سرمایه ملی است و نباید زیاد تولید و فرخته شود و باید آیندگان نیز از آن سهم ببرند.

در مقابل برخی اعتقاد داشتند نفت را هر چقدر می‌توانیم باید تولید کنیم و بجایش کالایی وارد شود که مانند نفت ثروت تولید کند؛ و خود یک«ارزش افزوده» داشته باشد…

اما تجربه ۳۳ سال نشان از آن دارد که هیچکدام از این دو تئوری عملی نشد؛ و بیشترین درآمد نفت یا صرف هزینه‌ها و مصارف پنهانی شده و برای «از ما بهتران» است و یا صرف خرید ادوات نظامی می‌شود.

هنوزدرهمین تهران«حلبی آبادهای»جدید هر روز مثل قارچ در کنار برج های سربه فلک رفته متولد می شود؛ و درجاهایی از میهن، فرزندان ما برای تحصیل باید رنج فراوان سرما و سختی راه و بلایای دیگر را به تَن بخرند تا بتوانند باسواد شوند. و در عوض بودجه و ردیف مخصوصی برای «نهضت سوادآموزی» ترتیب می‌دهند! و آموزش و پرورش مملکت با مدارس استیجاری حق حیات دارد و اگر آنرا بگیرند فَشل می‌شود!

درکوبا وقتی«فیدل کاسترو» در رأس کُرسی قدرت نشست، «جنگ شکر» در «کوبا» راه فتاد.

در ایران از وقتی مصدق نفت راملی کرد«جنگ نفت» در ایران نیز آغاز و همچنان ادامه یافت.

دردوران نهضت ملی شدن صنعت نفت، مصدق با توانایی‌های حقوقی خود و در اختیارداشتن یک ملت، نفت را«ملی»کرد؛ اما فرصت نیافت آنرا وارد شریان اقتصاد کشور کند و نهال کاشته شده را آب دهد.

او در ۲۸مرداد توسط همان دزدان نفت سرنگون شد و شاه که نمی توانست رسما و علنا بازگشت به عقب کند،با«کُنسرسیوم»های نفتی که توسط استحمارگران نوین ترتیب داده شده بود، درآمد نفت صرف هرینه سنگین‌ترین اداوت نظامی همچون هواپیماهای آواکس شد. و البته در کنارش همراه با سفرهای شاهانه و جشن‌های شاهانه و ریخت و پاش‌های حکومت هزار فامیلی…

شاه هرچند بالاجبار و برای پُز،تکنوکراتهایی را تربیت وسعی در نشان دادن متمول بودن جامعه کرد؛و مردم ایران نیز تاحدودی به آن سمت رفتند؛ لیکن بدلیل«انسداد آزادی» و عدم امکان ابراز نظر آزاد در دریچه رسانه‌های گروهی و مسدود شدن انتخابات و گزینشی شدن آن-تاآنجاکه شاه گفت: «هرکه نمی خواهد عضو حزب رستاخیز شود،از این مملکت برود»-بادست خود گور خود را کَند. و امروز نیز هر که عضو«حزب ولایت فقیه» نیست جایی در این مملکت ندارد و پول نفت نیز…

از آن‌زمان تا امروز؛ چرخه نفت بکام ملت نیست. واقعیت این است که نفت هیچگاه به معنای واقعی«ملی»نشد؛ چون درآمد آن صرف ملت نمی شود؛ اگر می‌شد سرتاسر ایران گلستان بود!

اما در عوض ملت ما سال‌هاست که نفتی شده است. بوی نفت مُشامش را آزار می‌دهد و هر آن امکان دارد با جَرقه کبریتی در وسط معرکه نفت،به آتش نفت بسوزد!

مسلما تا زمانی که پول نفت در یک شرکت«سهامی عام» بطور مساوی به حساب مردم واریز نشود، و تا دولت«مسلوب الاختیار» نشود و اجازه نیابد هرگونه که بخواهد خرج کند،نفت نیز ملی نشده است!:

نفت سرمایه این ملت است

مصدق آنرا ملی کرده است

در آغاز و نُخست،ملتی همراه وی

امادریغ از این همه همراه بی همراه وی

پول نفت را گرفت از خَصم زبون

خَصم امانش را بُرید، دولتش شد سرنگون

باز از جیب استبداد به جیب استعمار رفت

سرمایه مام میهن همچنان بر هرز و بر باد رفت

ج.ا.ا.با شعار عدل علی

گفت می کنم آب و برق و گاز را مجانی

پول نفت برسفره مردم نیامد که هیچ

سُرخاب و پُفک،پَشم و کَشک آمد همراه پیچ

خاص و عام شد شرکت نفت ملی

به خودی، غیرخودی و بی خودی

نظارت برانتخابات استصوابی شد

رقاصه هنرمند،هنرمند آواره شد

مصدق رهبرملی ماند،نفت ملی نشد

نفت جنگی شد،ملتی نفتی شد

(شعرازخودم؛اگراسمش شعرباشد؟!)

محمد شوری (نویسنده وروزنامه نگار)

————
مطالب بلاگستان و کلیه مطالب رسیده از اعضا، معرف دیدگاه شخصی نویسندگان است نه سایت خودنویس.

افزودن بر روی:
ارزیابی این خبر:۱.۷۷
نظرات (۷ نوشته شد):

در ۲۵ اسفند ۱۳۹۰
۵ پاسخ دهید
شاه به ناچار و برای پز دادن تکنوکرات تربیت کرد و ……………….و حتمن به همین دلیل بود که با شرکتهای نفتی در افتاد و در مریضی هیچ جا راهش نداند . تا کی می خواهید این انشاهای بی ربط را بنویسید . پول نفت را هم که می خواهی بین مردم تقسیم کنی که حتمن با ان بروند زیارت کربلا .
در ۲۶ اسفند ۱۳۹۰
۴ پاسخ دهید
اخ که دمت گرم ….همش کودتا۲۸ مرداد بد بود ولی شورش شکم سیری ۵۷ نه شاه بد بود اما دوران طلائی خمینی؟؟؟شاه دزد بود اما ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ملیاردی نه شاه ساواک داشت اما بسیج و سپاه ونیروی انتظامی ونیروی خودسر و …… نداشت که.. پول نفت و شاه خرج چی کرد اما خرج فلسطین وحزبالله وتروریستها نه .ووووووووووو عقده داره میکشتشون هیچ کس به اندازه شاه نفت رو ملی نکرد روحش شاد که هر چی داریم از ان پدر وپسر میباشد حتی نام فامیلمون
در ۲۶ اسفند ۱۳۹۰
۶ پاسخ دهید
“…و شاه که نمی توانست رسما و علنا بازگشت به عقب کند…”
“… شاه هرچند بالاجبار و برای پُز،تکنوکراتهایی را تربیت وسعی در نشان دادن متمول بودن جامعه کرد …”
—————
شما متخصص در نیت خوانی هستید؟ از کجا میدانید شاه میخواست بازگشت به عقب کند ولی نمی توانست؟ از کجا میدانید شاه بالاجبار و نه با تمایل تکنوکرات تربیت کرد؟

“…درآمد نفت صرف هرینه سنگین‌ترین اداوت نظامی همچون هواپیماهای آواکس شد. و البته در کنارش همراه با سفرهای شاهانه و جشن‌های شاهانه و ریخت و پاش‌های حکومت هزار فامیلی…”
——-
عدد و رقم کجاست؟ چند درصد از درآمد صرف خریدهای نظامی شد؟ چند دلار برای جشن های شاهانه پرداخت شد؟
در ۲۶ اسفند ۱۳۹۰
۲ پاسخ دهید
واقعا این انشاهای کم مایه اول دبستانی همصدا به ادبیات و تاریخ نویسی جمهوری اسلامی تا کی..
ضد عزیز به نکته جالبی اشاره کرد که نیاز به تکرار ندارد و جالب اینکه تیم خودنویسی که هر نوشته ای از طرف مقابل را به بهانه های مختلف حذف می کند چه با ذوق و شوق این دست نوشته های کینه توزانه را منتشر که منتخب سردبیر هوار می زند.در حالیکه امثال عباس میلانی زوایای جدید نگاه به تاریخ را استارت زده اند!
در ۲۶ اسفند ۱۳۹۰
۲ پاسخ دهید
آیا زمان نوشتن این انشاهای ابتدایی تمام نشده؟درسته این نوشته ها باعث به ذوق آمدن تیم سردبیری خودنویس می شوند تا حدی که چنین نوشته ای کینه توزانه را منتخب!!! خویش سازند در حالیکه نوشته های مخالف این را با بهانه های مختلف اصلا منتشر نمی کنند ولی خب می توان کمی از تاریخ نویسی میلانی اموخت و از این انشاهای جمهوری اسلامیسم دوری کرد!!!!!
در ۲۶ اسفند ۱۳۹۰
۳ پاسخ دهید
این هم از مقاله ای برای دانستن بیشتر آنها که خوابند نه انان که خود را به خواب زده اند که درمان ندارد و بیداری محال است برای اینان
http://rooz2rooz.blogspot.com/2011/09/blog-post.html
کالبدشکافی روشنفکری نفتی – منوچهر یزدی
در ۲۶ اسفند ۱۳۹۰
۲ پاسخ دهید
این وبلاگِ شما است؟ به نظر مقاله جالبی است ولی ناخوانا تایپ شده. کاش مراجع هم برای استناد در انتهای مقاله آورده شده بود.
در ۰۲ فروردین ۱۳۹۱
-۲ پاسخ دهید
مقاله خوبی بود همچنان به نوشتن ادامه دهید از «ارتش سایبری رضا پهلوی» هم اصلا واهمه ای نداشته باشید موفق باشید
در ۰۶ فروردین ۱۳۹۱
۰ پاسخ دهید
پیش و بیش از اینکه نگران “واهمه” ایشان باشید بهتر است فکری بحال “توهّم” خودتان کنید.

فرشید
در ۲۴ فروردین ۱۳۹۱
۰ پاسخ دهید
فقط یک قرارد نظامی شاه با آمریکا دراین اواخر ۵۰میلیارد دلار بوده است. درضمن دریک یادداشت نمی شود به اندازه یک کتاب نوشت.
درهمه جا امثال فرشید که می ترسند خودشان را کامل معرفی کنند و از جای دیگر انشایی برایشان مکتوب می شود وآنها هم بلغور می کنند هستند. باکلمات توهم و از این قبیل نمی توان مشکل خود و ارباب تان راحل کنید…
هرچه می کویم به قدر فهم توست
مردم اندر حسرت فهم درست
نویسنده یادداشت / محمد شوری

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)