▪️از فیسبوک حسن مرتضوی:

▪️خیلی نگذشته. هنوز همه به یاد دارند. سمج و پیگیر در خاطره‌ها باقی مانده. فضای بعد از کشتن فروهر و مختاری و پوینده را می‌گم. وحشتی که ناگهان در پایتخت پیچیده بود. هر کسی که قلمی می‌زد و در جیهه‌ی موافق حکومت نبود این حس ترس را داشت. شایعه شده بود که فهرست دارند، فهرست دهها نفر که یکی بعد از دیگری ترتیب‌شان را بدهند. تازه دست‌نوشته‌های ۱۸۴۴ مارکس را منتشر کرده بودم. همان دست‌نوشته‌ای که عین بمب در تهران ترکیده بود که مارکس منتشر می‌شود. پس کار خود حکومته! رفته بودم نان بخرم. صف نانوابی شلوغ بود و کار از یکی دو ساعت گذشته بود. همسر سابق و پسرم رنگ پریده و دوان دوان آمده بودند ببیند کاردآجین شده‌ام یا نه!

▪️حالا فقط چند روز از آن خواب وحشتناکم گذشته، همان که مردان طناب به دست کنار هم گرد آمده‌اند. فقط چند روز. حالا پنج تن از متهمان پرونده محیط زیست متهم به فساد روی زمین شده‌اند یعنی حکم اعدام. فرشید هکی کارد آجین شده و آتشش زده‌اند. هاشم خواستار نماینده‌ی معلمان گم شده و موبایلش خاموش است. و نمی‌دانیم آیا بگوییم سریال کشتارها شروع شده یا نه. اما به قول دوستی، مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد. عجیب که نیست هست؟ یا نه باز خود را بفریبیم که خبری نیست اتهام محیط‌زیستی‌ها الکی است. هکی خودش خودش را در صندلی عقب اتش زده چون غم‌زده بود، و هاشم خواستار حتما باطری موبایلش تمام شده!

*******

فرمانده نیروی انتظامی: کسانی می خواستند قتل فرشید هکی را بررسی کنیم که ناکام  ماندند

▪️اردوی کار: حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی درباره #فرشید_هکی و قتلش گفته: “یکسری افراد نیز که متاسفانه داخل نظام و اپوزیسیون هستند،مسئولیت دارند،فردی که اپوزیسیون است باید از داخل نظام خارج شود. گفتند بررسی کنید یک نفر خودش را در خودرو کشته، می‌خواستند توجهات را به داخل جلب کنند که ناکام ماندند!”

▪️معنای این واکنش فرمانده انتظامی، این است که هر کس مخالف نظام باشد امنیت جانی ندارد و خونش پای خودش است. نیروی انتظامی هم کسانی را که خواستار بررسی علت قتل چنین افرادی باشد “ناکام” می گذارد.
▪️از نظر فرمانده نیروی انتظامی همه شهروندان در برابر قانون برابر نیستند و نباید از حمایت قانونی برخوردار باشند، فقط عوامل و ایادی حکومت ازحمایت نیروی انتظامی برخوردارند. بقیه را اگر لازم ببینند می کشند و به نام این که از نظام خارج شده اند قتل شان را هم بررسی نمی کنند. اگه زمانی حفظ ظاهر می کردند و نمی گفتند، الان که از خطر فروپاشی به وحشت افتاده و قتل و آدم ربایی مخالفان را در دستور گذاشته اند لازم باشد همان ظاهر را هم حفظ نمی کنند.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com