نیما آزادی: بی‌ تدبیری‌ها و بی‌ کیاستی‌هایِ دولتِ جمهوری اسلامی در طول سال‌هایِ پس از به قدرت رسیدن و به ویژه در هشت ساله اخیر، زمینه تبلیغاتی گسترده ای‌ را در این مقطع زمانی‌ در اختیار برخی‌ از هم وطنانِ ما از جمله سلطنت خواهان قرار داده تا آنان تحلیل‌هایِ سی‌ ساله و تکراری خود را در باره تحولاتِ بهمن ۵۷ این بار با شدت و حدّت بیشتری مطرح کنند و در جهت متقاعد سازی هر چه بیشتر هموطنان غیر همسو یا ناهمسو با تحلیل‌ها تلاش‌های جدی به عمل آورند. من البته فعالیت تبلیغی در این باره را حق این هموطنان می‌دانم و از این جهت ایرادی بر آن وارد نمی‌‌دانم ولی‌ اولین مشکل اینجاست که در این دور و زمانه که علوم جامعه شناسی‌ و تاریخ دستاورد‌هایِ ارزنده ای‌ در اختیار بشر گذاشته و لازم است کنشگران عرصه‌هایِ اجتماعی و سیاسی در تنظیمِ تحلیل‌هایشان به آن دستاورد‌ها نظر داشته باشند چگونه این هموطنان ما هم چنان بر تحلیل‌های سطحی و غیرِ علمی‌  خود اصرار می‌ورزند و بر این باورند که تحولات بهمن ۵۷ نتیجه دیوانگی مردم و انقلاب کردن از سرِ سیری، دست‌هایِ خارجی‌ و همدستی روشنفکران سکولار با روحانیت بود و اگر این عوامل دست اندر کار نبودند ما اکنون به این روزگار مصیبت بار دچار نمی‌‌شدیم. اینان در تحلیل‌هایِ خود نقشِ تاثیر گذاری برایِ حکومت سابق در روند تحولات بهمن ۵۷ قائل نیستند و اگر هم قائل باشند آن چنان اندک می‌‌بینند که در برابرِ عوامل دیگر که آنان را بر شمردم قابل محاسبه نیست. و اما مشکل دوم که از اولی‌ هم مهم تر است متقاعد سازی برخی‌ از هموطنان ما با این تحلیل هاست آن چنان که آنان را به این نتیجه برساند که باید نسل قبلی‌ را برای دست زدن به انقلاب سرزنش کرد و تنها راهِ جبرانِ مسیرِ رفته شده از جانب آنان، اعلام پشیمانی از آن تحولات و برگرداندن حکومت به آنان که با دیوانگی و بی‌ تدبیری در حقشان ظلم شده است. متاسفانه امروز بخشی از جوانان ما به سر زنش پدران و مادران خود می‌پردازند که چرا شما چنین کار نابخردانه ای‌ انجام دادید و تحول ۵۷ را به وجود آوردید، غافل از این که جامعه شناسی‌ بر این نظر است که هر حرکت اجتماعی خواه شورش باشد یا قیام و یا جنبش یا انقلاب و چه ما به آن‌ها صفات کور و یا شوم بدهیم و یا آن‌ها را دیوانگی مردم و یا ساخته و پرداخته خارجی‌ بدانیم در شرایطی، بر پایه مطالبات و خواست‌هایِ معینی ایجاد می‌‌شوند و تا به آن خواست‌ها و مطالبات جامه عمل نپوشانند و به تغییر شرایط بوجود آورنده منجر نشوند علیرغم فراز و فرود‌ها در مسیرِ حرکت آن ها، از تکاپو باز نمی‌‌مانند تا به سر .منزل مقصود برسند

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)