با محاسبه ای منطقی ، جمهوری اسلامی اکنون از ” اخوان المسلمین ” رو به رشد بیشتر نگران است تا پادشاهی ها و امیر نشین های منطقه و خاور میانه ، اردن ملک عبدالله و مراکش محمد ششم و عربستان بن سلمان ، نسبت به ” اخوان لمسلمین ” خطر کمتری برای ج.ا. دارند ، اینان هیچکدام زمینه ایجاد و تقویت ملی گرایی عربی که عملا گرایش های ضد شیعه را تقویت خواهد کرد وباعث منزوی شدن ” ج .ا. را فراهم خواهد کرد را ندارند
ادامه مقاله

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)