اردوی کار: حسین راغفر، اقتصاد دان صبح امروز جمعه ۲۷ مهر در جلسه کنگره یکی از احزاب حکومتی ضمن انتقاد از «اقتصاد رفاقتی» نسبت به در راه بودن قحطی هشدار داده و گفته:

▪️قحطی از طریق افزایش قیمت ارز در راه است. ما قاچاق بنزین داریم که طبیعتا توسط شبکه‌های مافیایی صورت می‌گیرد.

▪️یک میلیون و ١٠٠ هزار شغل براساس منابع رسمی از بین می‌رود. به بیماری اضافه می‌شود.

▪️نرخ تورم در همین مهرماه ۵٠ درصد است و تا پایان سال ٨٠ تا ٩٠ درصد خواهد شد.

▪️١٠٠ هزار میلیارد رانت ارزی وارد جیب پتروشیمی‌‌ها می‌شود. این تصمیمات خود دولت است. دولت باید واردات کالاهای لوکس را متوقف کند..

▪️قربانیان اصلی این مسئله همه مردم ایران هستند اما آنکه با یارانه زندگی می‌کند، دیگر چیزی ندارد.

▪️ما به سمت شورش پیش می‌رویم. بخشی شورش علیه خود است مثل خودسوزی. یک گروه دیگر به مسائلی مثل آسیب‌‌های روحی سقوط می‌کنند مثل افسردگی.

▪️یک شورش دیگر رشد جرم و جرائم است. تبر درآورده جلوی بنز که یا تبر می‌زنم یا پول بده. این شورش ناشی از ناامنی اقتصادی است.
شورش دیگری هم هست که فرار مغزها است

▪️کارگری که حقوق نگرفته، چگونه منابعش تامین شود و این باعث شورش می‌شود. همه این شورش‌‌ها شکل خواهد گرفت.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)