“گلدونه، مش رحیم، صغری و دیگران” را در هاشور ببینید.

گلدونه ها خانم ها و مش رحیم ها را “اسماعیل خلج” از اعماق اجتماع بیرون آورد و پیش روی مخاطب به نمایش گذاشت. روایت چگونگی این کار را در مستند “همایون امامی”می بینیم.

هاشور

https://hashure.com/

#هاشور_مستند #مرجع_مستند_ایران #گلدونه_مش_رحیم_صغری_و_دیگران #همایون_امامی #اسماعیل_خلج #آربی_آوانسیان #کارگاه_نمایش #تئاتر

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)