خطاب به بسیجی ها !

خطابم به شماست که تا فرق سر مسلحید.

شما که پسران مادرانی از آن خاکید

شما که پدران دختران آن بومید با وجدانتان چه کرده اند؟

با کدام ماده ی مخدر خوابتان کرده اند که د ست به خواهر و برادرکشی می زنید؟

به خانه که می روید آن لقمه نان را که از کیسه ی رژیمی غاصب، مردم کش، و دروغگو دریافت کرده اید چگونه فرو میدهید؟

به مادرانتان ، زنانتان و دخترانتان در خلوت چه جواب می دهید و چگونه جنایات خود را پنهان می کنید؟

در کدام مسجد دستان خونی تان را می شویید ؟

کدام خدا در کدام مذهب ودین رضایت می دهد که بیگناه را به صرف دفاع از غاصبان جان و مال مردم به خون بکشید؟

لباس و اسلحه ی ساخت غرب را و آن پولی را که با آن شما را گول زده اند پس بدهید و در کنار همسایه ، دوست و خویشان قدم بردارید.

برادران خواب،با مردم یکی شوید که روز پشیمانی چندان دور نیست.

افشین نباشید و ننگ بازمانده گان خود نشوید.

به جلد انسانی خود برگردید.

اسلحه و لباس را پس داده و شرافت خود را به تن کنید.

روز آزادی هر انچه را که به زور به دست اورده اید از دست می دهید.

ملایان فقط در فکر پول و قدرت اند و در این راه خدا و دین را هم قربانی می کنند.

ژیلا مساعد

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com