بگذار ” سلیمانی ” با سپاه قدس و زینبیون و فاطمیون ، پشت جبهه را در سوریه نگهدارند ، جبهه در قلب تهران و خوزستان وکارخانجات در حال ورشکستگی و اقتصادی است که در حال سقوط است . ” نظام ” در این میدان سرداری ندارد !

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)