ممکنست بفرمایید : ای آقا این مسائل در اروپا و آمریکا حل شده است ، اما خدمتتان عرض می کنم که در ایران و کشور هایی که این آقایان می خواهند در آنجا رژیم ببرند و آلترناتیو عرضه کنند و این و آن را به قدرت برسانند ، این مسائل حل نشده است و مردم نگاه می کنند که مدافع اپوزیسیون و مجاهدین خلق و جبهه و سازمانهای بر انداز چه کسانی هستند و این بشدت بر انتخاب آنها میان رژیم و اپوزیسیون تاثیر می گذارد . ای کاش که آمریکا و سازمانهای ایرانی مورد حمایتش در امور سیاسی ما ایرانیان دخالت نمی کردند وبر مبارزه برعلیه ج.ا. این همه تاثیر منفی نمی گذاشتند .

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)