درختان شنود؛میگن شنود نیست،اماباورنکنید!

تجربه ی ۴۰ساله ی #جمهوری_آخوندی_ولایت_فقیه نشانگرچوپان دروغگوبودنش هست.
ایدئولوژی حاکمیت بربنیان نفاق،ریا وحقه بازی(که متاسفانه بر سبیل الناس علی دین ملوکهم به مردم هم تسری یافته)بناشده و اصلاقابل اعتمادنیست وبرای حفظ نظام-که حفظ خودشان است-نماز و روزه وحج
که تعطیل می کنندهیچ،اگر لازم باشد اندازه ی قطر آلت جنسی مردان را هم اندازه می گیرند وشجاعانه و با افتخار هم می آیند آنرا رسما بیان می کنند…!!
این مقدمه را نوشتم تا برسم به اصل موضوع وآن کاری گذاری “شنود” (یاابزاری چندمنظوره که شنود هم می تواند باشد)در درون درخت ها!
در خبر۲۰وسی صداو سیما که امروز(۲۴/۶/۹۷)بخش شد وپیش از این هم کوتاه ترخبرآن گفته شده بود،براساس درج اخباری درشبکه های اجتماعی مبنی بر وجود دستگاه شنوددر دل درختان،سرانجام منجربه این شد که شبکه ی خبری صدا و سیماگزارشی تهیه واز اساس شنود بودن آنرامنکروتائیدکندکه این وسیله صرفادرختان را”کنترل”می کند!!؟…
بشنوید،ولی باور نکنید.
من راجع به شنود از سالهاپیش بسیار نوشته ام وایضا سه برنامه ی ویدئویی هم در یوتیوب ارائه داده ام.اما بدلایل متعددی که جای شرح آن ابنجانیست نگذاشته ونمی گذارند حرفهایم بازتاب پیداکند وایضا متهم به توهُم و از این نوع برچسب ها می شوم.که انشاالله در آینده ای نزدیک در بحث دولت سایه که چند فایل ویدئویی ضبط کرده و در یوتیوب هست می توانید تماشاکنید،شرح بیشتری در باره شنود خواهم داد.
ازخاطرات (یاسخنانش درجایی) هاشمی رفسنحانی خواندم که وی با اشاره و دست گذاشتن به کلیدهای برق به همراهان خود به طنز می گوید”عالم محضر خداست در محضر خدا …”یعنی حواستان جمع باشد در سوئیچ های برق هم امکان شنود ودروبین هم هست!(که هست!).و من باصراحت اینجامی نویسم”دولت سایه”-که حکمران اصلی وثابت جمهوری اسلامی ست-برای تسلط واحاطه و کنترل مردم ومخالفین خوددرانواع مختلف مثل جاسازی شنود در دندان، در گوش وبدن انسان و بدن حیواناتی که در سطح شهر مثل کلاغان و حیوانات اهلی خانگی مثل گربه وسگ که برخی در منازل ازآنها نگهداری می کنند(قابل توجه سلبریتی ها سینمایی!) وآیفون های تصویری منازل،اقدام کرده و می کند.
۲۵شهریور ۱۳۹۷ محمدشوری(نویسنده و روزنامه نگار)وایضا(بیکار)!

شنود شیطان قسمت اول(محمد شوری)

شنود شیطان قسمت دوم(محمد شوری)

شنود شیطان قسمت سوم(محمد شوری)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)