این سرزمین من است که می گرید
این سرزمین من است
که عریان است

#خسرو‌_گلسرخی
@ordoyekar

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)