“در این بازار آشفته, پی ایمان, پی ایمان, پی ایمان همی گردم.”

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)