پایان اصلاح طلبی! هاشم آقاجری: “مردم ایران به دوراهی خودکشی یا شورش رسیده‌اند.”

انتخاب بین شورش و خودکشی
هاشم آقا جاری می گوید: “اصلاح طلبی تا کی جامعه را از ترس سوریه شدن و امید به بهبود پشت خود نگه می دارند؟
مردم مستاصل, بین خودکشی یا شورش, احتمالا شورش را برمی گزینندشاید نجات یابند.
اصلاحات ۲۰ سال است که تنها پیشنهاد سلبی به مردم می دهد: انتخاب بین بد و بدتر.
جمعبندی دو دهه به مردم آموخته این سیستم اصلاح نشده, بلکه اصلاح طلبان محافظه کار شده اند.”

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)