از متن گزارشگر ویژه:
گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، با ابراز نگرانی درباره آثار انسانی تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران، «این تحریم‌ها را ‹نامشروع› و عامل فقیرشدن میلیون‌ها ایرانی خوانده و نسبت به پی‌آمدهای آن در محدود کردن دسترسی ایرانیان به مواد غذایی و دارو هشدار داده است. این تحریم‌های غیرموجه و زیان‌بار، دارد اقتصاد و پول ایران را ویران می‌کند، میلیون‌ها نفر را به فقر می‌کشاند و کاری می‌کند که تهیه کالاهای وارداتی دیگر در استطاعت مردم نباشد.»…

پی آمدهای اقدام آمریکا که جان بولتن و سایردست بکاران دولت آمریکا را سخت خرسند و مشعوف ساخته است براساس مقررات همین جهان موجود غیرقانونی و تخطی از موازین آن است. دولتی که بزرگترین بودجه نظامی تاریخ آمریکا را به تصویب رسانده است و دهها میلیارد دلار برای تقویت رزادخانه هسته ایش افزوده و در تلاشی بی وقفه برای میلیتاریزه کردن فضا گامی تازه و مهم برداشته و هزاران کودک را ازمادران و پدران مهاجر به آمریکا (و اخراج آنها) جداکرده است… چنین قدرتی امروزه حربه تحریم های اقتصادی را درمورد هرکسی که بگوید بالای چشمت ابروست بکارمی گیرد، و در واقع آن را به عنوان یک حربه کارآمد و فراگیر به زرادخانه نظامی خود افزوده است. با شعار یا با ما یا با ایران واردمیدان شدهاست. او در اقدامات یک جانبه خود فاقدهرگونه مشروعیت حقوقی و بین المللی است. روشن است که مقاصد چنین قدرتی هیچ ربطی به دموکراسی و آزادی و عدالت اجتماعی ندارد. طبیعی است که در چنین شرایطی نه حاکمان و پولدارها و آقازاده ها و کلا قشربرخوردار که کارگران و زحمتکشان و تنلنبارشدگان حاشیه شهرها که حتی در شرایط کنونی هم قادر به تهیه مایحتاج اولیه خود نیستند باید تاوان این سیاست ایجادقحطی را به پردازند ودر لابلای چرخ دنده های این هیولای وحشتناک له و لورده شوند. این نوع تحریم های کور و فراگیر در حقیقت به معنای آتش زدن جنگل برای شکارخرس است… علاوه بران که برنیروی مقاومت جامعه در راستای آزادی و برابری ضربات سنگین وارد می کند و علاوه برگسترش فقر و تباهی و نکبت این نوع مداخله و تهدیدها دست سپاه و سران نظام را برای تقویت موقعیت خود و ایجادخفقان وبطورکلی امنیتی کردن هرچه بیشترامورجامعه بازتر می کند… اعمال این نوع فشارها درحالی است که جنبش ضداستبدادی و مطالباتی مردم دارد جان تازه می گیرد و خطراصلی را هم همین نظام موجود می داند وخوب می داند که چگونه می توان به جلب همبستگی بین المللی با اهداف آزادیخواهانه و مردمی خود نائل آمد ….

مداخله و واردشدن یک نیرو ی سنگین وزن خارجی به معادله آرایش کنونی جامعه، با اهداف نامشروع و ارتجاعی و انسان خوارانه تنها می تواند آن معادلات را بهم زند و سمت گیری ضداستبدادی-دموکراتیک و مطالباتی آن ضربات جبران ناپذیری وارد کند و آن را واردسیاهچاله های مهیب و تجربه شده در منطقه بکند. از همین رو گزاف نیست بگوئیم که اگر دولت آمریکا (در همراهی با انگلستان) با کودتای ۲۸ مرداد ضربه جبران ناپذیری برروند رشدجنبش دموکراتیک و مردمی ایران وارد ساخت که فاجعه عروج اسلام سیاسی یکی از خروجی های آن بود، امروزه نیز با بکارگیری حربه تحریم فراگیر-آنهم بدون هیچ مشروعیت جهانی و صرفا قلدرمابانه- چه بسا-اگر مقابله و خنثی نشود- موجب ضایع کردن جنبش نوین و ضداستبدادی و مطالباتی در حال عروج مردم علیه نظام حاکم گردد… در چنین شرایطی تنها کمپین های گسترده با پژواک جهانی -با طنین شعار« نه به حکومت اسلامی، نه به تحریم مردم ایران» از سوی جامعه و فعالان سیاسی -اجتماعی علیه این نوع تحریم های ضدمردمی، همراه با خواست همبستگی وحمایت جهانی از جنبش آزادی و برابری برای سرنگونی نظام حاکم است که می تواند هم سوداها و نقشه های شوم و خطرناک دولت آمریکا را خنثی کرده و چاشنی تهاجمی آن را بیرون بکشد ( چنان که ترامپ مدعی حمایت از مردم ایران است…) و هم اجازه ندهد که رژیم به بهانه آن به سرکوب و خفه کردن جنبش متوسل شود…..

انتقاد گزارش‌گر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل از بازگشتن تحریم‌های ایران
http://www.bbc.com/persian/world-45278351?SThisFB

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com