Related image

کارگران شهرداری ها و حقوق های معوقه

چرا اینگونه بی رویه دنبال می گردد؟

به نگاه اجمالی به خبر های زیر ، نشان می دهد که کارگران شهرداری که شامل بخش های مختلف نیروی کار جامعه از جمله : خدمات فضای سبز ( باغبانی شهری- پارک ها ) ، واحد موتوری ، پاک سازی شهر از آشغال بجا مانده از مصرف شهروندان ، آتش نشانی و سایر خدمات است ، همه و همه با دشوار های چندی از : پرداخت نشدن به موقع حقوق های ماهیانه – مسئله ناروشنی حق بیمه با سازمان تامین اجتماعی – بیمه درمانی و بیمه دوران بیکاری و بازنشستگی ، عیدی و سنوات حقوقی پیشین خود ، همه و همه روی دوش کارگران سنگینی می کند.

در بیان دشواری های کارگران شهرداری ها باید به پیوند این مشکلات با بافت دولت و پیمانکاران و خود شهرداری ها اشاره داشت. موضوع عدم پرداخت حقوق های معوقه در دو بخش دولتی و خصوصی بدل به قانون نانوشته ای شده که طی سال های اخیر از جمله مطالبه اول نیروی رنج و کار جامعه در همه بافتهای تولیدی اعم از صنایع بزرگ، تولیدی ، معادن ، خدمات عظیم و وسیع شهری اعم از دانشگاهیان – معلمان – بازنشستگان – شهرداری ها غیره هر روزه گزارش می گردد.

ماجرای شهرداری ها به گونه ایست که کارگر بعنوان بدنه نیروی کار جامعه ، مستقیم با دولت و حتی شهرداری ها طرف نیست . شهرداری های کشور ، نیروی خدماتی خود را از طریق پیمانکاران در سراسر تامین می نمایند.

پیمانکاران نیز عمدتا، عوامل سپاهی – آقا زاده ها ، فرزند خوانده های آیت الله ها، بازنشسته های مال اندوز خودی ، ژن های برترند که به کار پُر درآمد پیمانکاری مشغولند !

این شرکت های پیمانکاری در اساس هیچگاه به امر استخدام نیروی کار خود نمی اندیشند . آنها به اشکال گوناگون قراردادی از نوع های مختلف اش ، سفید امضاء ، قرارداد تضمینی ، قرارداد زیر یک ماه (۲۹ روزه) ، قرارداد سه ماهه ، قرارداد یک ساله و غیره … کارگران و خاصه کارگران مهاجر را به کار می کشند.

خود موسسات پیمانکاری با شهرداری ها طرف قرارداد هستند و شهرداری ها نیز با کسب در آمد های عمده شهری ، دریافت عوارض های مختلف و بخشا سهم محدودی از بودجه دولتی تامین اعتبار می گردد و صندوقش را احیاء می نمایند. در برابر اعتراضات گاها شهرداری ها به کمبود نقدینگی و بدهی‌های شهرداری در زمان شهرداران قبلی اشاره می کنند تا مشکلات را از سر خود وا نمایند. گاها شهرداران عنوان می نمایندو می گویند : در صورت تامین نقدینگی در اولین فرصت مطالبات کارگران پرداخت خواهد شد که کمتر مواقعی عملی می گردد.

پیمانکاران در سطح شهرداری ها بدلیل عدم دریافت مبلغ طرف قرارداد خود پیمانکاری از دولت و یا خود شهرداری ها را به موقع دریافت نمی دارند. آنان را وا می دارند که به تعهد کاری خود به کارگران گردن نگذارند. پیمانکاران ماهها حقوق کارگران زیر مجموعه خود را به موقع نمی پردازند و در برابر هر اعتراضی ادعا می نمایند: دولت تعهد خود را به ما نپرداخته تا ما حقوق تان را بازپرداخت نماییم . بدین ترتیب بعبارتی بهانه ای برای نپرداختن مزد کارگران در آستین خود داشته باشند.

بسیاری از این شرکت های بزرگ پیمانکاری، دلیل عدم پرداخت حقوق و دستمزد کارگران را ، عدم انجام تعهدات پیمانکار اصلی قلمداد می کنند. در حالی که هیچ گاه حقوق مدیران ارشد این شرکتها با تاخیر پرداخت نمی شود و مدیران از قبل این قراردادهای میلیاردی و عدم پرداخت حقوق کارگران، ثروت های کلان اندوخته اند که اصولا نیازی به دریافت حقوق های کلان ندارند.

امروز که کفگیر این نظام به ته دیگ خورده است ، امر نابسامانی حقوق های معوقه بیش از هر موقع دیگری، گریبانگیر کارگران علل العموم و کارگران قراردادای شهرداری ها خواهد بود . تحریم ها یکی پس از دیگری به تعطیلی واحد های تولیدی می انجامد و این بیش از هر موقع دودش را به چشم کارگران و اردوی عظیم هزاران هزار نفری کارگران بیکار شده خواهد ریخت. برای کارگران شهرداری ها که حول خواست واحدی در اعتراض و اعتصاب اند ، هیچ راهی غیر از متشکل شدن و یکپارچه عمل کردن باقی نمانده است . مادامیکه متفرق عمل کنند ، پیمانکاران گردن کلفت و کارد به دست ، سعی در تحت فشار قراردادن کارگران را همچنان پراکنده شهرداری ها در دستور کار خود خواهند داشت . چاره کار تشکل ، تشکل و اتحاد کارگران شهرداری ها است.

با این مختصر به گزارشات زیر توجه نمایند:

*- اعتصاب کارگران شهرداری کرمانشاه:

برپایه گزارش منتشره در تاریخ دوشنبه ۱۵ مرداد ۱٣۹۷ آمده است :اعتصاب کارگران شهرداری منطقه ۲ کرمانشاه در اعتراض به دریافت نکردن حقوق معوقه، در مقابل شهرداری مرکز ی.

*- اعتصاب کارگران شهرداری سردشت در کردستان :
برپایه یادداشت رسیده در تاریخ چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱٣۹۷ آمده است : اعتصاب کارگران شهرداری سردشت در اعتراض به حقوق معوقه و عدم پرداخت حق بیمه دست به تجمع زدند .

*- تاخیر پرداخت مطالبات کارگران شهرداری لوشان ادامه دارد:

به نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱٣۹۷ آمده است : تعدادی از کارگران شهرداری لوشان واقع در استان گیلان در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: به‌صورت مشخص حدود ۸۰ کارگر در مجموعه شهرداری لوشان به صورت مستقیم با سوابق بالای ۱۵ سال مشغول کارند که هنوز بابت بخش از دستمزد اسفند سال گذشته به همراه مزد چهار ماهه نخست سال جاری طلبکارند. این کارگر گفتند: سالهاست که زیر نظر شهرداری در بخش خدمات، فضای سبز، موتوری و آتش‌نشانی به سختی کار می‌کنیم و در تمامی این سال‌ها شهردارانی که به ترتیب مدیریت شهری را برعهده می‌گیرند، در مقام کارفرما به تمامی تعهدات مزدی خود عمل نکرده‌اند…. کارگران شهرداری لوشان خواستار آن هستند تا شخص شهردار در مقام کارفرمای اصلی چاره‌ای برای تامین منابع مالی شهرداری و پرداخت دستمزد نیروی کار شهرداری بیندیشد بنابراین اگر قرار است مشکلات به همان صورت قبل استمرار داشته باشد چرا اعضای شورای شهردر هر دوره مرتبا شهردار تغییر می‌دهند؟…در این زمینه جبار نظامیوند چگینی (نائب رئیس شورای شهر لوشان) در تشریح مشکلات شهرداری لوشان و کارگرانش گفت: مهمترین موضوع در شهرداری لوشان تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان و کارگران است. در حال حاضر کارگران شهرداری لوشان حدود ۵ ماه مطالبات معوقه دارند که این موضوع آنها را در شرایط سخت مالی قرار داده است….

*- تجمع کارگران شهرداری سردشت در اعتراض به حقوق های معوقه :

به نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱٣۹۷ آمده است : جمعی از کارگران شهرداری سردشت که در بخش‌های مختلف ازجمله فضای سبز و خدمات مشغول به کار هستند، در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود دست از کار کشیدند و تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این کارگران می‌گویند: چند ماه دستمزد پرداخت نشده داریم. حتی از سال ۹۶، عیدی و سنوات طلبکاریم که مشخص نیست چه زمانی قرار است این معوقات پرداخت شود.

این کارگران همچنین از عدم پرداخت حق بیمه خود انتقاد دارند و می‌گویند: در این چند ماهی که از سال جدید گذشته حق بیمه ما واریز نشده است. در سال ۹۶ نیز حق بیمه ما کامل پرداخت نشده؛ در نتیجه در تمدید دفترچه‌های بیمه درمانی خود با مشکل مواجه هستیم. به تامین اجتماعی که مراجعه می‌کنیم، دفترچه‌های بیمه جدید به ما نمی‌دهند چون کارفرما حق بیمه را واریز نکرده‌است. به گفته‌ی این کارگران، هیچکدام از وعده‌هایی که برای پرداخت معوقات داده‌اند تاکنون محقق نشده است و سرگردانی کارگران همچنان ادامه دارد.

یکی از این کارگران با بیان اینکه ماه‌هاست به همه اقوام و آشنایان و کسبه محل بدهکاریم، گفت: آیا خود مسئولان می‌توانند در این اوضاعِ گرانی چند ماه بدون دستمزد سر کنند که از کارگران توقعِ صبر و تحمل دارند؟!

شهرداری سردشت، کمبود نقدینگی و بدهی‌های شهرداری در زمان شهردار قبلی را دلیل تاخیر در پرداخت مطالبات کارگران عنوان کرده و گفت: در صورت تامین نقدینگی در اولین فرصت مطالبات کارگران پرداخت خواهد شد.

*- ادامه بیکاری ۲۰ کارگر خدماتی شهرداری طبس:

به نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱٣۹۷ آمده است : زهرا حسین پور (عضو شورای شهر طبس) به خبرنگار ایلنا گفت: موضوع بیکاری حدود ۲۰ نفر کارگران شهرداری را ابتدا از طریق شورا و شهرداری با برخی نهادهای دولتی مستقر در منطقه مطرح کردیم و امیدواریم به نتیجه قابل قبولی برسد… به گفته وی، شورای شهر با همراهی شهرداری بعد از تعدیل این تعداد نیروی کار به دنبال اشتغال آنها در یکی از واحدهای معدنی منطقه و چند نهاد دولتی و خصوصی دیگر بود اما به دلایلی که از آن بی‌اطلاعیم؛ این کارگران از پیشنهادها استقبال نکردند…. خرداد ماه سال جاری حدود ۲۰ کارگر پیمانی شهرداری طبس با اتمام قرارداد کار از سوی پیمانکار، از کار بیکار شدند. این کارگران برای پیگیری وضعیت شغلی خود مرتبا مقابل ساختمان شهرداری دست به اعتراض صنفی می‌زدند. در آن زمان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی معاونت استانداری و فرمانداری ویژه طبس مدعی شده بود کارگران اخراجی شهرداری طبس برای اشتغال به یکی از واحدهای معدنی طبس منتقل می‌شوند که هنوز این اتفاق عملی نشده است.

*- پیگیری‌های کارگران شهرداری سردشت به نتیجه رسید/معوقات پرداخت می‌شود:

به نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ پنجشنبه ۱٨ مرداد ۱٣۹۷ آمده است : کارگران شهرداری سردشت از موافقت مسئولان برای پرداخت معوقات مزدی خود خبر دادند.از قرار معلوم صبح امروز پنج نفر از این کارگران به نمایندگی از جانب همکارانشان با شهردار و شورای شهر سردشت نشست برگزار کردند که در آن نشست شهردار قول داد معوقات این کارگران را براساس یک برنامه منظم پرداخت کند.حاضران در جلسه می‌گویند: قرار شد شنبه آینده یک ماه از این معوقات پرداخت شود. پس از آن دهم شهریور یک ماه دیگر از مطالبات را بپردازند و بعد از آن نیز دستمزدها را هر ما سر وقت پرداخت کنند. علاوه بر این هر سه ماه نیز یک ماه از معوقات مزدی کارگران پرداخت شود تا بدین ترتیب تا آخر سال جاری کلیه مطالبات مزدی کارگران شهرداری سردشت تسویه شود.این کارگران همچنین در مورد مطالبات بیمه‌ای خود می‌گویند: قرار شده مقامات شهرداری با مسئولان تامین اجتماعی مذاکره کنند و مطالبات بیمه‌ای کارگران را نیز براساس یک برنامه منظم پرداخت کنند تا کارگران بتوانند دفترچه‌های بیمه خود را تمدید کنند.

*- تجمع کارگران شهرداری دارخوین :

برپایه خبر منتشره در تاریخ ۲۱مرداد۱٣۹۷ ، آمده است : اعتصاب کارگران شهردارى دارخوین شهرستان شادگان در اعتراض به عدم دریافت حقوق ۵ ماهه خودسازمان داده شد.

*- کارگران پیمانی شهرداری سده خواستار حذف پیمانکاران شدند:

به نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ سه شنبه ۲٣ مرداد ۱٣۹۷ آمده است : کارگران شهرداری سده در تماس با ایلنا گفتند: از اینکه در چند‌ سال گذشته به صورت پیمانی در استخدام چند شرکت پیمانکاری به کار خدماتی و فضای سبز در شهر سده مشغول کار هستیم، معترض هستیم و خواستار آن هستیم که وضعیت استخدامی ما به قرارداد مستقیم تبدیل شود.

این کارگران که تعدادشان حدود ۳۰ نفر است، مدعی‌اند که در نتیجه حضور پیمانکار شاهد به تعویق افتادن مطالباتشان هستند و این موضوع آنها را در شرایط بد مالی قرار داده است.

کارگران پیمانی شهرداری سده که از اسفند ماه سال گذشته (۹۶) مطالبات مزدی‌شان به تعویق افتاده، مدعی‌ هستند که حقوق دریافتی آنان کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد و در این بین شرکت واسطه‌ای که هیچ نقشی در خدمات شهری ندارد؛ به واسطه کار آنان؛ به سودهای کلانی دست پیدا کرده‌ است.

به گفته آنان، کارگرانی که توسط شرکت‌های واسطه نیروی انسانی در شهرداری سده مشغول به کار هستند، ثبات شغلی ندارند و هر لحظه امکان بیکاری آنها وجود دارد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)