ویژه دی ماه

بهداد بردبار

گفتگویی بین رفقا بهداد بردبار از محموعه فعالین چترخیابان و مهدی توپچی از فعالین کارگری که پس از دستگیری در دیماه سال گذشته، ایران را به قصد تبعید ترک کرد.

 

مهدی توپچی: اعتراضات دیماه کار عناصر داخل قدرت نبود، شعار “اضلاح طلب اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا” این ادعا را اثبات میکند، شعاری که چند ماه پیشتر توسط جنبش کارگری نیز در تجمعی مقابل مجلس مطرح شده بود.

مهدی توپچی

مهدی توپچی: حمهوری اسلامی در وضعیت سرگیجه دست به کودتا نمیزند. این بحث انحرافی است، چرا که دولت و سپاه در امر سرکوب همدست هستند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)