کارگران تمامی مناطق از روز جمعه ۱۲ مرداد تجمعات قانونی خود را برگزار می کنند تا به یاری خدا حق و حقوق خودمان را بطور کامل دریافت کنیم… در خواست های ما:

سلام خدمت همکاران محترم به اطلاع میرساند

بدین وسیله به اطلاع تمامی کارگران راه آهن عرض می کنیم . از آنجایی که شرکت های که با کارگران ما قرار داد بستند تا این لحظه حقوق و بیمه و سنوات را پرداخت نکردند

کارگران تمامی مناطق از روز جمعه ۱۲ مرداد تجمعات قانونی خود را برگزار می کنند تا به یاری خدا حق و حقوق خودمان را بطور کامل دریافت کنیم

شرکت توسعه و صنعت و گسترش آهن راه و تراورس و جوش گستر از جمله شرکت های هستند که با کارگران قرار داد بستند و قرار داد را نقص کردند

در خواست های ما :

۱- بیمه درمانی باید پرداخت شود
۲- حقوق کامل تسویه شود و هیچ معوقه ای را قبول نمی کنیم
۳-قرار موقت کنسل شود
۴- کارگران باید تشکل های مستقل داشته باشند
۵-اخراج کارگران تحت عنوان تعدیلی باید کنسل شود
۶-کارگران در هر زمان حق تجمع و اعتراض نسبت به مشکلات خودشان را داشته باشند
۷-مدیران شرکت باید تاریخ دقیق پرداخت حقوق را اعلام کنند
در مورد بیمه تکمیلی مبلغ ۳۰ هزار از حقوق کارگران کم می کنند و بعد از امضا گیری از کارگران به بیمه آنها اضافه نمیشود و وقتی کارگران مراجعه می کنند

بیمه تکمیلی از حقوق کسر میشود بطور ماهیانه متاسفانه هیچگونه خدماتی بیمه نمیدهد .وقتی به بیمه مربوطه ( رازی) کارگران مراجعه میکنند اظهار میدادن که کسورات بیمه واریز نمیکنند

کارگران در جنوب شرق (زاهدان)
با کمترین ابزار کار می کنند یعنی کاری که باید با ماشین آلات انجام گیرید در شرایط بد آب و هوایی با دست انجام می دهند
شرکت ریل برای یک سال سنوات اضافه کار یک ماه فیش به کارگران پرداخت کرد ولی از پول خبری نشد نیست
و درناحیه جنوب ازتاریخ ۹۶/۸/۱به علت اینکه شرکت حاضر نشد ضمانت نامه را ارایه دهد با توجه به اینکه برنده شده بود کار را ازدست دادونظرش این بود ازمطالبات شرکت برای ضمانتنامه استفاده شود که راه آهن قبول نکرد وپیمانکار جدید آورد (شرکت فراز ریل متعلق به مهندس حکمت پور که بود) وکارگران به آن شرکت منتقل شدند والان آن کارگران بابت سنوات سه سال طلبکارهستند.
کارگری از زاهدان می گفت :شرکت تراورس هزینه درمان دخترم حدود دو میلیون پانصدهزارتومان نداد درصورتی که ماهانه ازحقوقم کم کردند

کارگران راه اهن مونتاژ ریل کرج ۲ماه حقوق نگرفتند و تا به امروز به آنها جواب روشنی داده نشد

از نیروهای ناحیه هرمزگان بیمه تامین اجتماعی ناقصی داریم
سال ۹۰برج ده
سال ۹۴ برج چهار و پنج
سال ۹۵ برج پنج و هفت
سال ۹۶ برج ده و دوازده

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)