شعارها ی ۱۱/۰۵/۱۳۹۷- ۰۲/۰۸/۲۰۱۸

۱- سرکوب اثر ندارد

۲-این ماه ماه خون است ، آخوند سرنگون است

۳-توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه

۴-بیشرف بیشرف ( خظاب به نیروهای گارد ویزه )

۵-بی غیرتا نشستن زنها به ما پیوستن

۶–دولت بی درایت نمی خواییم

۷- دشمن ما همین جاست نه انگلیس نه آمریکاس

۸- نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران
۹- رضا شاه روحت شاد

، تحلیل : شعار ششم که دولت بی تدبیر نمی خواییم می تواند کار عناصر نا راضی منتسب به ” احمدی نژادی ” یا اصولگرایان باشد شعار رضا روحت شاد فقط در شیراز چهارراه زند داده شده . امروز برخلاف دیروز ۱۰/۰۵/۱۳۹۷ از شعار اصلاح طلب ، اصولگرا دیگه تومه ماجرا خبری نبود ، از شعارهای صنفی یا منافع فردی یا گروهی مثل مالباختگان دیگر خبری نیست ، عموم شعارها سیاسی است . شعار استراتژیک نه غزه نه لبنا ن در شیرازسر داده شده است . هیچ نظم و هماهنگی در شعارها و حرکات دیده نمی شود ، از حضور عنصر آگاه چه در شعارها و چه در سازماندهی اثری دیده نمی شود ، گروههای مختلف اپوزیسیونی تا کنون ناتوانی کامل خود را در حضور در میان تظاهر کنندگان نشان داده اند . شعارها نسبت به زمانی که کارگران برای حقوق عقب افتاده یا مالباختگان برای پول خود شعار می دادند یک . گام بلند بطرف سیاسی شدن برداشته اند . نکته قابل توجه دیگر اینکه در چهار راه زند شیراز دقایق ۴.۰۰تا ۵.۳۰ ویدیو مشهود است که در همان محل و زمانی که شعارهایی بر علیه دولت روحانی و تورم و گرانی داده می شود شعار رضا شاه روحت شاد در ادامه می آید ، سر داده شدن این دو شعار می تواند کار عوامل خود رژیم یا باندی از اصولگرایان باشد که برای منحرف کردن شعارها از هدف اصلی که زیر ضرب قرار دادن کلیت جمهوری اسلامی است صورت می گیرد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)