قبل از بازدید از وب‌سایت، خرید آنلاین، ارسال اطلاعت به سرور وب‌سایت و غیره بهتر است بدانیم که آیا آن وب‌سایت امن است؟ آیا آن وب‌سایت بد‌افزار دارد؟ آیا بازدید از وب‌سایت دستگاه ما را به بد‌افزار آلوده می‌کند؟ در این مقاله از کنش‌تک به نکته‌های مهم بررسی امنیت وب‌سایت قبل از بازدید و ارسال اطلاعات، می‌پردازیم. 

این مطلب را در لینک زیر مطالعه کنید:

نکته‌‌های مهم بررسی امنیت وب‌سایت قبل از بازدید و ارسال اطلاعات

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)