مسیح یک بار!
برای همیشه مصلوب گردید
وازآن روز
صلیب زنگاربسته اش را
به گردن آویختند
اما ما
روزی هزاربار
مصلوب می شویم
روزی هزاربار
دل وچشم وگلویمان را
به صلیب می کشند
وبوسه های تازیانه را
هرثانیه ودقیقه
برشانه های خون آلوده ی خویش حس می کنیم
ولی دریغ!
کسی نیست…
صلیب خون آلوده ی مارا
به گردن آویزد!؟
 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)