به گزارش رسیده، امروز 14 اسفند 1391 جمع زیادی از رانندگان شرکت واحد در مقابل وزارت کار تجمع نمودند. این تجمع در پی تسلیم نامه اعتراضی بیش از 2000 هزار کارگر شرکت واحد با خواسته افزایش دستمزد به دبیرخانه وزارت کار در اوائل اسفند ماه صورت گرفته است. رانندگان با لباس های فرم شرکت واحد در این تجمع شرکت کرده اند و تا لحظه ارسال این گزارش نزدیک به 300 راننده در این تجمع حضور داشته و هنوز بقیه رانندگان در حال پیوستن به این تجمع هستند. همچنین مامورین حراست وزارت کار، با ثبت اسامی کارگران آنان را به درون مسجد وزارت کار هدایت کرده اند.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)