به گزارش رسیده، امروز ۱۴ اسفند ۱۳۹۱ جمع زیادی از رانندگان شرکت واحد در مقابل وزارت کار تجمع نمودند. این تجمع در پی تسلیم نامه اعتراضی بیش از ۲۰۰۰ هزار کارگر شرکت واحد با خواسته افزایش دستمزد به دبیرخانه وزارت کار در اوائل اسفند ماه صورت گرفته است. رانندگان با لباس های فرم شرکت واحد در این تجمع شرکت کرده اند و تا لحظه ارسال این گزارش نزدیک به ۳۰۰ راننده در این تجمع حضور داشته و هنوز بقیه رانندگان در حال پیوستن به این تجمع هستند. همچنین مامورین حراست وزارت کار، با ثبت اسامی کارگران آنان را به درون مسجد وزارت کار هدایت کرده اند.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)