چند شعر از خالد بایزیدی (دلیر) ونکوور – کانادا

تقدیم به پاپلو نرودای کورد؛ شیرکو بیکس که به شکوفه‌های ستارگان پیوست و شعر جهان را یتیم کرد.

خالدبایزیدی (دلیر)

شیرکو بیکس

«رنج»

اگرمردم

برمزارم بنویسید:

که درآستانه تولد مرد

و مرگ اش

در نخستین نگاه به این کره

به ثبت رسید.

………………………………..

 

«مرگ شاعر»

ازجنگلی

صنوبری مرد

از آسمانی

ستاره ای

از دریایی

ماهی ای

و از آشیانه ای

کبوتری

اما آنگاه که شاعری مرد

یعنی:

جهانی مرد

………………………………………..

«چندمین بار»

روح سبکبال من

چه غریبانه می رود

وگل می بارد

برتابوت من

راستی!

این بارچندم است

که تشییع می شوم

بردستان شما؟

……………………………………….

«طرح»

تو که رفتی

چه شب بارانی بود

و من

چه دردناک

با اندوهی غمناک

باران های شب را

در تنهایی تو

بدوش می کشیدم

……………………………………….

«مرگ»

مرگ گاه

جام شرابی ست

که بی مقدمه

تعارف می شود

و تو منتظر مهمانی ناخوانده

که به اتفاق

از تنگی قفس

پرواز کنی

……………………………………….

«طرح»

نه…مرگ ماهی

هرگز!

درتصوردریا

نمی گنجد

……………………………………….

«کوچ»

از مرگ

هرگز!

هراس ام نیست

این منم

که عاشقانه به او

می اندیشم

و دست در کمراش

تانگو می رقصم

………………………………………

«پایان»

دیگر نمی خواهم

آرزویی داشته باشم

چرا که می دانم:

هر آرزویی سرانجام

چون زورق شکسته ای

در بندر مرگ

لنگر می اندازد

………………………………….

«طرح»

آه!…

از ما خاک می ماند

گل می روید

و انسان دوباره

عاشق می شود!

………………………………….

«طرح»

همیشه آدرس

و شماره تلفن ام را

عوض می کنم

تا مرگ

هیچ نشانی

از من

نداشته باشد!!

………………………………..

«طرح»

تا بدانم:

که انسان

پس ازمرگ نیز

جاودانه است

می خواهم بمیرم

……………………………….

«طرح»

تنها گذاشتن پروانه

با انبوه خاطرات

اندوه من است

پس ازمرگ

……………………………….

«پرواز»

پشت پنجره ی بیمارستان

با دیدگان مه آلود

مرگ را دیدم

که آرام و باشکوه برایم

دست تکان می داد

و من

بدون هیچ شتابی

بدرقه ی راه اش

……………………………..

«مرگ»

مرگ گاهی

زن زیبایی است

که با یک نگاه

دلت را می رباید

……………………………….

«مرگ شاعر»

وقتی که مردم

برسنگ مزارم بنویسید

که او شاعری بود

درمرکب شعرهایش

غرق شد

پشت میله های زندگی

غم انگیزترین شعر را

به خواب خیال انگیز

پریان غمگین برد

و دیوان شعرش را

به بادهای سهمگین سپرد

تاجنگل

با لالایی شعرهایش

بخواب رود

 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)