رودخانه ها خشک، نخلستان ها ویران.
زندگی آخرالزمانی هوموساکرها که حق آشامیدنشان هم درون/برون قانون جابجا می شود. .
به این مردم بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومن بطری آب معدنی هم در چند ماه اخیر فروخته اند.
هنوز به نظرم عمق فاجعه رو درک نکردیم. میفهمیم ولی باور نمیکنیم.

 


 

“آگامبن می‌گوید هوموساکر فردی است کە تنها داشته‌اش حیات برهنه است، حیات برهنه‌ای که در فقدان هر گونه حقی به دست هر کسی می‌تواند از او سلب شود” 

پناهندگان، شهروندان بدون جهان

https://www.radiozamaneh.com/282330

 

 

گفتگو با جورجیو آگامبن: زندگی، اثر هنری بدون مؤلف

گفتگو با جورجیو آگامبن: زندگی، اثر هنری بدون مؤلف

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)