اجرا سرود “اتحاد مردم” ( El Pueblo Unido) توسط گروه ایتالیایی “باندو باسوتی”میباشد.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)