لوله‌های ورودی طرح غدیربه #آبادان یک روزبعد ازافتتاح شکست.دیشب ساعت ۲۲ باحضور وزیر دفاع افتتاح شد. امروزعصرشکست.
شایدامام جمعه #خرمشهر توجه‌ش به عکس بوده خوب جوش نداده.

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)