این مرد پدرجوانی بنام «عبدالله بزرگ‌زاده» استکه دراعتراضات به تجاوزگروهی به دختران درایرانشهربازداشت شد.حال او مقابل سردر سپاه ایستاده و جویای حال پسرش است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)