خالدبایزیدی (دلیر)

برای دوستان فرهیخته ام در رادیو زمانه

سهمم راگرفتم
ازوطنی که …!
دوست اش داشتم
یک خورجین
آرزوهای نورس وناکام
یک قفس
سرشارازقناریان گمنام
یک سیلی
به گونه های گلفام
یک چشم
به حجم کاسه اسمان بهاری نمناک
یک قطب نمای شکسته
که برعکس جهت وطنم
کارمی کرد؟!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)