» سید ابراهیم رییسی » آنکه مردم در کارزار انتخابات شکست سختی به او وارد کردند مهمتر بودن دشمن داخلی نسبت به دشمن خارجی را مطرح می کند و حاصل این سیاست همان سیاست » ایت الله کاشانی » است که مبارزه با مصدق و ملی گراها را در پذیرش طرح » سیا » دید و به خاطر براندازی دولت مصدق با » سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا همکاری کرد .

امروزه و در شرایط بحرانی کشور، نوادگان ” آیت الله کاشانی ” و ” محمد رضا شاه ” ، “کرمیت روزولت” و” استعمار ” همه باهم بر علیه ” دولت منتخب ” و ملت توطئه می کنند و هردو دسته آماده اند یکی برای حفظ قدرت و دیگری برای قدرت گیری ، مملکت را به آشوب بکشانند و هر دو باند آماده هستند تا سیاست زمین سوخته را برای قدرت گیری خود در مورد کشور بکار ببرند .
” ولی فقیه ” با دارو دسته امنیتی و اطلاعاتی اش ، با دسته های چماقدار معروف به خودسر ، با خود فروختگانی و تئوریسین های عقب مانده ای مانند ” سلیمی نمین ” و ” رحیم پور ازغدی ” و ” ابراهیم فیاض ” که می خواهند از درون یکی از استبدادی ترین نظامهای سیاسی معاصر، ” مردم سالاری ” و ” عقل ” و ” درایت ” استخراج کنند و به نام ” امامت ” و ” فقیه عادل وبصیر ” به خورد مردم بدهند ، عملا در حال بازسازی ساختار سیاسی – اجتماعی منحط شاهنشاهی در نمود مذهبی آن هستند . در کدام یک از شاخصه هایی که خود اینها ادعا می کنند برای آن اهداف انقلاب کردند ، قدمی برداشته شده ؟ رهایی از اقتصاد تک محصولی ؟ رهایی از نابود شدن کشاورزی و اینکه همین روزها مشخص شد که با ارز ۴۲۰۰ تومانی محصولات کشاورزی وارد شده است که در صورت عقل و تدبیر حاکمیت ، می توانست تولید داخلی آنها در داخل بصرفه تر از واردات باشد و همین دریافت کنند گان حزب اللهی ارز، بخش زیادی از ارز حاصله برای واردات و محصولات وارد شده را نیز در بازار آزاد فروخته که این خود موجب انباشتگی ثروت و افزایش فاصله طبقاتی و به خاک سیاه نشستن بازهم بخش های کثیری از مردم ما خواهد شد ، مگر نمی گویید که برای از میان برداشتن این نابسا مانی ها انقلاب کرده اید ؟ پس چرا هنوز گام از گام برنداشته اید ؟اگر عرضه انجام تغییرات بزرگ و بنیادی را نداشتید اصلا چرا انقلاب کردید ؟ حالا همین کسانی که وجود نحس و نامبارکشان باعث این همه بدبختی و فقر و فحشا وفاصله طبقاتی شده است ، در حال تیز کردن شمشیرها برای از میان برداشتن و یا تضعیف تنها مقام انتخابی نظام اسلامی هستند که آنهم بعد از گذشتن از دهها فیلتر توانسته به قدرت برسد و اکنون هم با انواع توطئه ها محدودش می کنند ، تا یکبار دیگر قدرتی مانند ” شاه سایه خداست ” ویگانه نیروی متکی به خود و غیر جوابگو است را تحمیل کرده و او را به تنها نیروی قدرقدرت تبدیل کنند و شق القمر کرده و کوه موش بزاید و” سید مرتجع علی خامنه ای ” ، ولایت کامله فقیه خود را بر سر ملت کامل کند و بدون هر گون محدودیت حکومت کند و بدبختی های ملت از این که هست چند برابر شود . ” سید ابراهیم رییسی ” آنکه مردم در کارزار انتخابات شکست سختی به او وارد کردند مهمتر بودن دشمن داخلی نسبت به دشمن خارجی را مطرح می کند و حاصل این سیاست همان سیاست ” ایت الله کاشانی ” است که مبارزه با مصدق و ملی گراها را در پذیرش طرح ” سیا ” دید و به خاطر براندازی دولت مصدق با ” سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا همکاری کرد .
در این راه به تظاهرات و نارضایتی ها دامن می زنند ، به هر دری و نادری می زنند ، پیامک تهدید آمیز می فرستند ، دستگیر می کنند ، شکنجه می دهند ، می کشند ، اعدام می کنند و به توطئه دست می زنند .
مطابق گزارش روزنامه جمهوری اسلامی که قطعا از پشت پرده ها خبر دارد ، شعارهای فرمایشی ” در ارتباط با تجلیل از سلطنت را ” خود آقایان توطئه گر، گرد آمده در بیت خامنه ای و اطاعات سپاه دامن زده اند ،شاید به این خاطر که مردم را از لولوی سلطنت بترسانند که اگر ما برویم ، نیروهای انتقامجوی طرفدار نظام سابق باز خواهند گشت و در میان مبارزان شکاف بیندازد . ننگ بر اصولگراها و خامنه ای که برای تضعیف رقیب خود که اوهم از نیروهای خودی نظام است به هر وسیله ناجوانمردانه و ضد مردمی متوسل می شوند ، درست در روزهایی که ” حسن روحانی ” باید به سوییس برود ، برای به شکست کشاندن سفر وی ، توطئه بمب گذاری در گرهمایی ” سازمان مجاهدین خلق ” کشف می شود که قطعا دستان آلوده اطلاعات سپاه در پشت این عملیات وجود دارد ، مگر زمانیکه ” دکتر مصدق ” برای شرکت در ” کنفرانس لاهه ” به خارج سفر کرده بود ” ، محمد رضا شاه به آمریکایی ها نامه ننوشت که کاری کنید که مصدق با دستان پر برنگردد تا موقعیتش در داخل تقویت نشود ، چرا عاقبت ” خامنه ای ” و ” اطلاعات سپاه ” اینقدر و روزتاروز بیشتر به عاقبت ” ساواک ” و ” شاه ” ، شبیه و شبیه تر می شود ، تا به این حد آلوده شده اند ! وای بر عاقبتی که ” خامنه ای ” و ” سپاه ” برای خود بوجود آورده اند .
بگذار تصور کنیم همین موضوع بمب گذاری نه از سوی داخل که از سوی ” سیا ” طراحی شده تا اروپا را بر علیه ج.ا بشوراند ، بازهم زیاد فرقی نمی کند ، این دونیروی ارتجاعی هر دو سعی در آشفته کردن اوضاع ایران برای قدرت گیری خودشان دارند و آنچه برایشان اهمیت ندارد سرنوشت ملک و ملت و کیان دولت است . مگر در سال ۱۳۳۲/۱۹۵۷ همین دونیروی ارتجاع روحانیت و سلطنت نبو دند که دست در دست ” کرمیت روزولت ” دولت منتخب مردم را به سقوط کشاندند ، این دونیرو شکل عوض کرده اند اما هنوز دو جرثومه فساد وخیانت به منافع ملی را در آخرین دوره های حیات خود شکل می دهند .
از سوی دیگر ” بازماندگان نظام سلطنت ” که خود مرد میدان عمل مبارزه با ج.ا. نیستند خود را به مانند حیوان دست آموز در اختیار برنامه های ” کاخ سفید ” برای بر خورد با ج.ا. که در عین حال برنامه ریزی برای تحریک قومیت ها و اقلیت ها و حاشیه نشینان شهری در جهت به وجود آوردن شورشهای کور که می تواند به جنگ داخلی منجر شود گذاشته اند ، سلطنت طلبان و طرفدران نظام سابق از یک سو به ” مجاهدین خلق ” اشکال می گیرند که چرا مقامات سابق و فعلی آمریکایی را برای شرکت در گردهمایی های خود دعوت می کنند و ازسوی دیگر خود برای شرکت دادن اینها در تجمعات خود به هر دری می زنند ، وه که چه عطشی دارند این سلطنت طلبان و برای اینکه خود را بطور کامل دراختیار ژنرالهای ” امریکایی ، بگذارند و آنها به مصداق یک دل و دو دلبر ، نمی توانند با تمام قوا این تسلیم شدگان را در اختیار بگیرند .
در داخل “ولی فقیه ” با تمام نیرو در حال بازسازی ” نظام سلطانی ” به شکل مذهبی آن و در خارج ، ” ترامپ ” به نمایندگی از سوی “سلطنت طلبان ” به فکر بازگرداندن ” ولی عهد ” ، در حال انجام انواع و اقسام توطئه برای زمین زدن تنها علامت کم رنگ باقی مانده از جمهوریت که می تواند در ادامه به یک نظام جمهوری منتخب جمهور مردم تبدیل شود ، هستند .هر دو عقب مانده ، هر دو خیانتکار و هردو دچار فساد سیاسی و اقتصادی هستند ، سایه شوم این دونیروی ارتجاعی تا کنون بر بالای سر ” ایران ” است وهر دو با توپخانه مجهز در حال برنامه ریزی توطئه های رنگارنگ در جهت انجام اقدامات ضد ملی وخائنانه خود هستند .
تنها مردم ، کارگران و زحمتکشان و دانشجویان وروشنفکران و آن کارمند بی حق و حقوق و بدبخت ترین مردم ایران یعنی ۱۵ میلیون حاشیه نشین شهری هستند که در هفت آسمان سپهر سیاست در ایران ” ستاره ای ” ندارند !، اما ” بی ستارگان ” نیز باید جنبش خود یعنی “حنبش بی ستارگان ” را برای مقابله با توطئه های جرثومه های فساد فقاهت و سلطنت ، شکل دهند ، ” جنبش بی ستاره ” ، شاید در فردای ایران ، همین بی ستارگان پهنه آسمان سیاست ایران را در اختیارخود بگیرند ، فقاهت و سلطنت ، تلاش بیهوده می کنند ، هردو در حال فرو افتادن به قعر زباله دانی تاریخ هستند . این واقعیت را از اقدامات بشدت منزجر کننده آنان می توان دریافت . هیج نیروی بالنده ای به اقداماتی این چنین ضد مردمی و ضد ملی که اینان به آن دست می زنند ، متوسل نمی شود .

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)