بر پایه ی اخبار موثقی که در اختیار ما قرار داده شده است وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در حال ساخت و تهیه ی مستندی درباره ی رامین حسین پناهی است تا با جعل و تحریف واقعیت موجود، وی را به عنوان شخصی تروریست که اسلحه به دست گرفته و به کشتن آدم ها مبادرت ورزیده معرفی نماید. از اطلاعات بدست آمده چنین بر می آید که رژیم قصد دارد با مونتاژ عکس ها و فیلم هایی از رامین- که وی را در کردستان عراق و مسلح نشان می دهند- با سناریویی دروغین و کلیشه ای، از وی چهره ی انسانی افراطی و شایسته ی حکم اعدام ارائه داده و بدینگونه افکار عمومی با فریبی غیر اخلاقی آماده ی پذیرش حکم غیرانسانی اعدام رامین نماید. همگان از این سیاست نخ نماشده و بری از هرگونه شاخصه ی انسانی و اخلاقی جمهوری اسلامی آگاهی کامل دارند و مردم ایران و کردستان به خوبی آگاهند که رژیم حاکم در یک رویه ی ثابت و با جعل و تحریف حقایق تلاش می نماید مخالفان خود را یا جاسوس اجانب معرفی کند یا تروریست و دشمن مردم و میهن و یا افرادی فاقد اخلاقیات. ما لازم می دانیم در مورد قصد اخیر وزارت اطلاعات و سناریو سازی آنان برای رامین به چند نکته جهت تنویر افکار عمومی اشاره نماییم.
نخست آنکه رامین پیش از پیوستن به حزب کومله ی کردستان ایران، یک فعال مدنی بوده و بارها به دلیل فعالیت های خود در این عرصه مورد بازخواست و آزار وزارت اطلاعاتقرار گرفته بود. پیوستن وی و صدها جوان همانند او به احزاب مخالف نظام اسلامی معلول شرایط دهشتبار مخلوق رژیم است، آنجا که هر اعتراضی با گلوله پاسخ داده می شود، آنجا که تبعیض سیتماتیک هر کرد آزاده ای را به واکنش وا می دارد. و جوانانی بسان رامین به امید تغییر شرایط اسفبار کنونی و مبارزه با سیاست های خصمانه و تمامیت خواهانه ی جمهوری اسلامی تنها امید خود را در احزاب کردستان می یابند، اما نه احزاب کرد و نه هیچ یک از اعضای این احزاب و از جمله کومله و رامین نه خواهان جنگ بوده و نیستند و از قضا تمامی تلاش این جریان برای دست یازیدن فرزندان میهنمان به یک زندگی آزاد و شایسته ی انسان است.
دوم، تحت هیچ شرایطی مخالفت سیاسی و عضویت در یک حزب سیاسی نمی تواند بهانه ای برای اجرای حکم غیر انسانی اعدام باشد و در این رهگذر می اجازه نخواهیم داد نظام جمهوری اسلامی با این نمایش جعلی تلویزیونی، صدور و اجرای حکم اعدام را توجیه نماید. اگرچه پرواضح است هیات حاکمه تنها با تکیه بر اعدام و حذف فیزیکی توانستهچهار دهه دوام بیاورد، با این حال ما بر این باوریم تلاش و مبارزه برای نجات جان رامین و افشای دروغ های نظام سرآغاز تلاشیست جهت لغو حکم قرون وسطایی اعدام در ایران و برای همه ی جرایم است.
سوم آنکه رژیمی که بزرگترین حامی تروریسم بین الملل است، ادعاهای تکراری اش در مورد تروریست بودن مخالفان سیاسی یک داستان فکاهی و اما تلخ بیشتر نیست، از قضا جوانان فداکاری چون رامین با فداکاری در تلاشند ریشه ی تروریسم را بخشکانند و خود قربانی تروریسم دولتی جمهوری اسلامی اند و نه بخشی از آن. جمهوری اسلامی برای توجیه جنایت های خود و در یک روند تکراری تنها ابزاری که در دست داشته است همانا جعل واقعیت ها، ساخت مستندهای دروغین و البته اعترافات اجباری تلویزیونی است که برخلاف گذشته و با توجه به آگاهی عمومی ازین موارد، دیگر هیچ انسان عاقلی اینگونه تبلیغات “شرارت محور” را باور نمی کند.
نکته ی آخر در این باب اینکه، جمهوری اسلامی قصد دارد تمامی کینه و تنفرش از خانواده ی حسین پناهی را با اعدام ناجوانمردانه ی رامین به نمایش بگذارد. خانواده ی ما هیچ گناهی جز تلاش در جهت استقرار نظامی آزاد و رعایت کرامت انسان نداشته ایم و در این راه چه مرارت ها و رنجهایی که نکشیده ایم اما با این اوصاف همچنان بر باورهای خود استوار ایستاده ایم. اما نمی توانیم اجازه بدهیم حکومت اسلامی با سناریو سازی و جعل حقایق حکم اعدام رامین را توجیه نموده و به اجرا بگذارد. رامین تنها فرزند خانواده ی ما نیست، بلکه فرزند ملتیست که برای آزادی و رهایی سالیان درازیست مبارزه می کند.
امجد حسین پناهی / برادر رامین حسین پناهی زندانی سیاسی محکوم به اعدام

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com