حمایت پرسنل متروی تهران از اعتصاب کامیونداران سراسر کشور

🔹کارگران و کارکنان متروی تهران از اعتصاب ۵ خرداد تا ۱۰ خرداد
توسط شورای هماهنگی خط و ابنیه اعلام شده است می پیوندند

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)