مهرداد درویش پور در گفت‌وگو با سایت ایران گلوبال

در این گفت‌وگو کیانوش توکلی به طرح این پرسش‌هایی می‌پردازد؛ از جمله:
1-نظرتان در ارتباط با خروج آمریکا از برجام و همینطور خواست های 12 گانه آمریکا از جمهوری اسلامی چیست؟
2 – جدا از اینکه موافق و یا مخالف و یا موافق استراتژی آمریکا علیه ایران، باشید چگونه اپوزیسیون ایران می تواند از استراتژی جدید آمریکا در قبال ایران سود جوید؟
3 – مشخصا آمریکا چه کمکی می تواند به جنبش مردم انجام دهد؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)