حضور پر طرفدار جنبش ۵ستاره معادلات و حسابگری های رایج سنتی سیاست ایتالیا را کلا بهم می ریزد. , همه اذعان دارند که دولت آینده هرکه باشد باید با نمایندگان این جنبش بطور مدام روی برخی از مشکلات اساسی درگیر شود مثل: تغیر قانون انتخابات /تعدیل تعداد نمایندگان مجلس / حذف امتیازات ویژه نمایندگان پارلمان , کاهش حقوق و مزایای بیکران بازنشستگی آنان تا سقفی معقول ,حذف یارانه های دولتی از احزاب سیاسی , اخراج نمایندگانی که پرونده قضایی/اختلاس داشته باشند و غیر قابل کاندید شدن آنها در نهادهای دولتی,معضل محیط زیست و سیستم بازیافت زباله , بازنگری دولت در توافق های بانکی که باعث تقویت بانکها و تقلیل یافتن تسهیلات بانکی برای شهروندان شده است, و….. این مطالبات که کم و بیش از طرف دیگر احزاب سیاسی سنتی هم مطرح می گردد , آنطوری که باقبال مواجه شده در مورد دیگر احزاب چنین اقبال و باوری حس نمی شود!

این جنبش بی شناسنامه(از منظر سوابق سیاسی ) نماینده خشم فروخورده جمعی اقشار متکثر و متفاوت مردم ایتالیاست ,که سالها نظاره گر رعایت قوانین “دمکراسی انتخاباتی” یک سیستم دمکراتیک عمیقا فاسد است! سیستمی که قوانین شفاف, بازار آزاد ,رقابت,شایستگی حرفه ای در آن مقولاتی نسبی و کم رنگند. در انتخابات پیش رو دنیای سیاست “ایتالیای پیر” پوست می اندازد و دیگر “همه چیز مثل همیشه” ولی با چهره های جدید نخواهد بود.

مشکل اصلی ایتالیا فساد گسترده ساختاریست که همه احزاب را در برگرفته است, بوروکراسی مزمن , ارثی بودن پست های کلیدی برمبنای تعلقات حزبی نه شایستگی های تخصصی (بعنوان مثال حتی در دپارتمان های دانشگاهی,بیمارستان ها!) .مجموعه ای از مشکلات است که به سادگی وصرفا با ح جنبش ۵ستاره حل نمی شود, ولی به میدان آمدن نسل جدید و اقشار متفاوت حول معضل شفافیت در سیاست – وجدان مدنی/سیاسی و مطالباتی از این دست ,برای بازگرداندن “حیثیت” به سیاست ,نوید امیدوارکننده ایست برای دگرگونی صحنه سیاسی و بیرون راندن دایناسورهای ” پدرخوانده” . با فروپاشی این نظام خانوادگی/مافیایی روابط اقتصادی فضایی باز و پویایی برای رشد و سودآوری خواهند یافت. حضور جنبش در عرصه سیاسی و پارلمان همچون شلاقی بر “وجدان جمعی ایتالیا” عمل خواهد کرد,دولت آینده که به احتمال زیاد با همکاری Bersani – Monti تشکیل خواهد شد راهی بجز تصویب یک سری از رفرم های اساسی تلنبار شده مورد نظر اروپا ندارد. ,نه صرفا به میل مرکل و نظام بانکی اروپا! شاید بسته بودن سیستم ایتالیا باعث شد که به شرایط یونان و اسپانیا گرفتار نشود!

مردم عادی خواهان دولتی قوی, با پرنسیپ ,پاسخگو و قابل اطمینان اند تا در ازای تحمل پرداخت هزینه عادی سازی شرایط اقتصادی ,آینده بهتری برای فرزندانشان میسر باشد, چیزی که با سیاستمداران دزد با امنیت پارلمانی و غیر پاسخگو شدنی نیست!

Milena Gabanelli گزارشگر و مستندساز برنامه Report در فراخوانی جالب از همه رای دهندگان خواست که به یک سری از سوالات و راه حل های ارایه شده توسط احزاب قبل از رای دادن توجه کنند. او بدرستی به معضلاتی کلیدی در ساختار فاسد اداری که نمایندگان همه احزاب درآن حضوردارند دست می گذارد. روز های جالبی در پیش است

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)