جیمز اسکات  نویسنده کتاب سلاح‌ ضعیفان- اشکال مختلف مقاومت هر روزه رعیت ها – در مقدمه کتاب اشاره می کند که “اقشار فرودست در طول تاریخ به ندرت توان شورش سازمان یافته و فعالیت سیاسی اعتراضی را داشته‌اند. حتی در زمانی که این امکان وجد داشته، همیشه چنین اقدامی خطرناک بوده و می توان آن را به منزله خودکشی تلقی کرد. بسیاری از افراد طبقه فرودست چندان علاقه مند نیستند که ساختارها و قوانین را تغییر دهند ”

 

توضیح عکس :  حاشیه نشینان منطقه “الله آباد” کرمان، برق خود را اینگونه تامین می‌کنند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)