برای همه کسانی که ” خامنه ای ” و بافت قدرت سیاسی در ایران امروز را می شناسند بازداشت ” مشایی ” چندان دور از انتظار نبود. ” خامنه ای ” از فردایی که به قدرت رسید و لقب امام گرفت و تکیه بر کرسی ” خمینی ” زد ، همه یاران دیروز خود و کسانی را که می توانستند در اینده برای او به رقیبی تبدیل شوند ، یک به یک و با بهانه های مختلف از قدرت و مناصب کلیدی راند .

شاید هیچکس به اندازه ” هاشمی رفسنجانی ” در قدرت گیری ” خامنه ای ” موثر نبود .” هاشمی رفسنجانی ” علیرغم اینکه طرفدرانش سعی دارند وی را ” سیاستمداری بزرگ ” معرفی کنند ، درکی از معادله قدرت سیاسی در کشورمان نداشت و علیرغم اینکه می توانست خود بر جایگاه ” رهبر انقلاب اسلامی ” بنشیند ، یکی از بزرگترین اشتباهات زندگی سیاسی خود را مرتکب شد و با جدیت تمام و جعل و تدلیس به بالا رفتن ” خامنه ای ” از پله های قدرت کمک کرد . ” رفسنجانی ” با این اشتباه که به قیمت جانش تمام شد ، مسیر ” انقلاب اسلامی ” و کشور را دچار تغییرات اساسی کرد و چه بسا اگر وی به جای ” خامنه ای ” قدرت ” را در دست می گرفت ، بسیاری از معادلات سیاسی در کشور ما رنگ دیگری می گرفتندو”ایران ” شاید به مسیر کم هزینه تری می افتاد .
بیش از سه دهه است که “خامنه ای ” تمامی پست های کلیدی نظام اسلامی را با ترفندهای مختلف در ید قدرت خود گرفته است و روش اسا سی وی برای اسبتداد بی حد و حصر خیانت به یاران دیروز خود از ترس تبدیل شدن آنان به رقیب سیاسی خود بوده است .
همه ما به یاد داریم که ” خامنه ای ” ، ” احمدی نژاد ” را نزدیکترین مرد سیاسی به خود می دانست ، اما همان زمان هم مشخص بود که ” خامنه ای ” وی و سخنرانی های ” عوامگرایانه ” او را برای اجرای طرحهای تعدیل ساختاری ، خصوصی سازی ها ، که به افزایش ۵۰۰- ۶۰۰ در صدی قیمتها ، نابود شدن تولید ات داخلی و کشاورزی منجر شد ، نیاز داشت ، یک لحظه فرض کنید ، خامنه ای خود طرحهایی که ” احمدی نژاد ” اجرای آنها را بعهده گرفت ، انجام می داد ، در چنان صورتی امروز همه تقصیر ها یی که بردوش ” احمدی نژاد ” است متوجه وی می شد ، ” خامنه ای ” افراد تشنه قدرت ( احمدی نژاد ) ، ثروت ( قالیباف ) مقام ( سعید مرتضوی ) را در اجرای طرحهای خود به خدمت می گیرد و آنان را به منفور خاص و عام تبدیل می کند و چنانکه از آنان ناخدمتی به خود ببیند ، آنانرا بعد از استفاده از امکاناتشان مانند دستمال چرک ، لگد مال قدرت خود کرده و به کناری می اندازد .
دستگیری مشایی هشداری به همه کسانی است که اکنون متحد ” خامنه ای ” هستند ” سپاه پاسداران ” و یا ( اصلاح طلبان حکومتی ) که برای به دست اوردن وحدت سیاسی با وی سر از پا نمی شناسند باید در این باره هشیار باشند .
نیاز ” خامنه ای ” به سپاه پاسداران اینستکه وی بشدت به دنبال به دست آوردن و به واقعیت رساندن موقعیت خود بعنوان ” ولی امر مسلمین جهان ” است وبرای رسیدن به این هدف تخیلی به ” سپاه ” نیاز دارد تا بتواند گستره قدرت خود را بر مناطق شیعه نشین منطقه افرایش داده و تحکیم کند ، ” سپاه ” و مردانش چه از نظر سیاسی و چه از نظر قدرت سازماندهی به گوشت دم توپ ” خامنه ای ” تبدیل شده اند .اما با اطمینان می توان گفت وی از همین الان بدنبال رها شدن از قدرت رو به افزایش ” سپاه پاسدران ” بعنوان رقیبی جدی است . سپاه نباید با طناب ” خامنه ای ” به چاه سرکوب مسلمانان منطقه بیفتد و این سیاست را چنین بی مهابا ادامه دهد ، در آینده ای نه چندان دور در زمانی که دخالت های ایران در منطقه مورد اعتراض جدی مردم کشورهایی که سپاه در آن کشورها دخالت نظامی کرده است قرار گیرد ، ” خامنه ای ” همچنان که با احمدی نژاد ” کرد ، ” سپاه ” را بعنوان گوشت قربانی ، فدای حفظ قدرت خود خوهد کرد .
اصلاح طلبان نیز اکنون در اجرای طرح ” خامنه ای ” برای مهار کردن حرکات اعتراضی اقشار متوسط و شهر نشین ونپیوستن آنان به تظاهرات سراسری دی ماه و یا اینده ، از سوی وی به کار گرفته می شوندو در عوض موافقت ” خامنه ای ” را برای رفع حصر و دادن بعضی پستها به اصلاح طلبان و اعتدالگرایان ، جلب می کنند ، اما خامنه ای در موقع مناسب اگر زمان و حرکات پر شتاب اعتراضی به وی اجازه دهند اقدام به انداختن مشکلات و بحرانهای احتمالی به گردن آنها خواهد کرد و آنانر نیز سرکوب و حذف خواهد کرد .
خامنه ای متحدی غیر قابل اعتماد است و متحدان سیاسی وی هر لحظه می توانند از وی انتظار خیانت به خود را داشته باشند .

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)