وحشیانه به من حمله میکنه فریاد میکشه حجابت رو سرت کن وگرنه رو صورتت اسید میپاشم، میدم سنگسارت کنند..»

Publicerat av Javad Shafaei den 18 mars 2018

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)