امسال تاریخ هشت مارس به قامت استوار دختران انقلاب مزین شد و توانست مبارزات زنان در اسفند ۵۷ علیه حجاب اجباری را به مبارزه پرصلابت دختران خیابان انقلاب وصل کند. مبارزه‌ای که زندان و شکنجه و اسید و پونز نتوانست عزم راسخ زنان را، در طی چندین دهه، برای داشتن هویت انسانی درهم بشکند. هشت مارس دختران خیابان انقلاب می‌تواند سر آغاز پیوند مبارزات نوین رهایی زنان در سراسر دنیا باشد. از همین روی همگام با دختران انقلاب بانگ بر می‌آوریم:

۱- تبعیض علیه زنان در تمامی قوانین حقوقی سیاسی، اجتماعی، قضایی، شغلی و تحصیلی رفع شود.

۲- ممنوعیت ورود زنان به استادیوم لغو شده و زنان بتوانند در تمامی رشته های ورزشی فعالیت داشته باشند.

۳- امنیت زنان در برابر هرگونه خشونت و تعرض و تجاوز درمحیط های کار و خیابان ودر چهارچوب خانواده ، تضمین شود وعلیه متعرضان به زنان در تمامی اشکال جسمی، روحی و کلامی اعلام جرم شود و قربانیان تجاوز و خشونت‌های خانگی و اجتماعی مورد حمایت‌های قانونی قرار گیرند.

۴- خشونت علیه زنان از آزار و اذیت‌ها تا قتل‌های ناموسی جرم تلقی شده و ختنه زنان ممنوع شود .

۵- حجاب اجباری لغو گردد و بی‌حرمتی و خشونت قانونی به زنان در خیابان تحت عناوین طرحهای عفاف و حجاب که دست‌مایه انواع خشونت به زنان می‌شود ، متوقف شود و همه معترضان به حجاب اجباری و دختران خیابان انقلاب فورا و بی‌قید و شرط آزاد شوند.

۶- برای حفظ حرمت و شان انسانی زنان و جلوگیری از رشد روز افزون آمار زنانی که به واسطه فقر و نداشتن حمایت های اجتماعی به گرداب مافیای تن فروشی و قاچاق می افتند و به تمام زنان بیکار حقوق بیکاری پرداخت شود.

۷- تبعیض و تفکیک جنسیتی در موقعیت های شغلی و تحصیلی لغو گردد و زنان از مزد برابر در ازای کار برابر با مردان برخوردار باشند و حداقل دستمزد به ۵ میلیون تومان افزایش یابد.

۸- زنان باید از حق طلاق و حضانت فرزندان و سفر و اختیار شغل و باقی حقوق فردی برابر با مردان برخوردار باشند و ازدواج کودکان ممنوع اعلام شود .

۹- زنان باید از هویت شهروندی برابر با مردان برخوردار باشند تا بتوانند برای فرزندان خود ثبت هویت کرده و شناسنامه دریافت کنند.

۱۰- تمامی زنان فاقد بیمه‌های درمانی باید از بیمه رایگان برخوردار شوند و بتوانند فرزندانشان را تحت پوشش بیمه خود قرار دهند.

هشت مارس نه فقط بانگ رهایی زنان که در واقع نوید رهایی انسان از قید تبعیض و نابرابری است و همه انسانها را فرامی‌خواند برای ساختن دنیایی بر اساس اختیار انسان، مبارزه کنند!

#زنده_باد_هشت_مارس
#زنده_باد_دختران_خیابان_انقلاب
#زنده_باد_برابری_زن_و_مرد

ندای زنان ایران
۱۲ اسفند ۱۳۹۶

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)