حیات نعمت سمرقندی، از شاعران بنام و از چهره های فرهنگی سمرقند خواستار احیای مرکز فرهنگی تاجیکان در این شهر است.
حیات نعمت از دهه نود تا حال مداوما در پیگرد دولتی قرار داشته و مدت زیادی را نیز در حبس خانگی گذرانده است. او مسئول مرکز فرهنگی تاجیکان در سمرقند بود که تا سال ۲۰۰۵ به صورت غیررسمی تحمل می‌شد و پس از آن تعطیل شد. او می‌گوید تا حال کسی مقامات دولتی با او تماس نگرفته است ولی از جریان جدید و فضای رو به بهبود داخل کشور استقبال کرد. حیات نعمت می‌گوید: «اگر قرار باشد مرکزهای فرهنگی داخل کشور دوباره به فعالیت شروع کنند آماده است با مشورت های خود به رئیسان جدید کمک کند.»

حیات نعمت سمرقندی، شاعر و چهره فرهنگی تاجیکان ازبکستان

حیات نعمت بیش از دو دهه رئیس مرکز فرهنگی سمرقند بود تا زمانی که او را از این مرکز که محل اقامت او هم بود بیرون کردند. بنای این مرکز فرهنگی که در محله قوش حوض قرار داشت و یکی از بناهای تاریخی سمرقند بود، پس از آن تخریب شد و به جای آن مهمانخانه‌ای ساختند. بنای مرکز فرهنگی در لیست یونسکو به عنوان بنای تاریخی به ثبت رسیده بود.

به نظر حیات نعمت سمرقندی مهمترین چیزی که در دیدار دو رئیس جمهور ازبکستان و تاجیکستان باید مطرح شود به رسمیت شناخته شدن زبان فارسی تاجیکی به عنوان یکی از زبان‌های رسمی ازبکستان است. در مرحله دوم باز شدن دوباره مدرسه‌های فارسی تاجیکی است که بسیاری از مشکلات و نیازهای مردم فارسی زبان ازبکستان پس از به تصویب رسیدن این دو قانون راه حل خود را خواهند یافت.

دیدار رئیس جمهور رحمان و رئیس جمهور ضیایف قرار است در ماه آوریل در شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، صورت گیرد. این اولین دیدار رسمی رئیس جمهور ازبکستان از کشور همسایه تاجیکستان است. در آستانه این دیدار، گشایش‌هایی در موقعیت اجتماعی تاجیکان ازبکستان از جمله در سمرقند و بخارا به وجود آمده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)