فایل صوتی

بسیاری از ما نسبت به وقایع گذشته و آنچه در میهن ستمدیده ایران روی داده، اطلاع دقیقی نداریم بخصوص که شرح رویدادهای تاریخی، بویژه تاریخ سیاسی در کشور ما بیشتر اوقات در جهت کسب مشروعیت صورت می‌گیرد و وقایع‌نگاران، آشکارا یا پنهان به تحریف تاریخ دست می‌زنند. این بحث مربوط است به کمیته مشترک ضدخرابکاری ، مخوف ترین شکنجه گاه ساواک، با این توضیح مهم که ستم رژیم پیشین به زندانیان، با بلایی که رژیم بعدی در دهه ۶۰ بر سر جوانان ایران زمین نازل کرد، اصلاً قابل مقایسه نیست. بسیاری از زندانیان که زمان شاه دو یا سه سال حکم گرفتند، در دهه ۶۰ تیرباران شدند. اسیرکُشی سال ۶۷ و آن فتوای ستم آلود را که با گوشه چشم به داستان غبارآلود یهودیان بنی‌قریظه بر سر پاکترین جوانان این مرز و بوم آوار شد، هیچ‌کدام از بازجویان رژیم گذشته، تصور هم نمی‌کردند…
مقاله مربوط به این بحث
http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=346

در این رابطه
خالی‌بندی‌هایِ «حجّت‌الاسلام» هادیِ غفاری
«اداره کل سوّم»، اساسی‌ترین وظایف ساواک را انجام می‌داد
مقام امنیتی ابرو کمانی
پرویز ثابتی و «ابراز تاسف» در گیومه

همه نوشته‌ها و ویدئوها در آدرس زیر است:
http://www.hamneshinbahar.net/article_all.php

سایت همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)