چرا خامنه ای با این همه قدرت پاسخگو نیست؟

مضمون این سخنرانی (ایراد شده در “جامعه اسلامی دندانپزشکان) جایگاه فراقانونی رهبر و مشکلاتی است که از این وضعیت پدید می‌آید.

َ

در همین زمینه:

 دوسیه تظاهرات اعتراضی ۱۳۹۶

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)