خیابان‌های ایران ممکن است خالی باشند، اما زندان‌ها پر می‌شوند.

آتنا فرقدانی، هنرمند و فعال مدنی ایرانی که نزدیک به دو سال به دلیل برخی کاریکاتورهای انتقادی‌اش زندانی شده است، به دویچه ولی انگلیسی می‌گوید هنوز هم دلیل دیگری برای ادامه مبارزه وجود دارد.
او این صحبت‌ها را در واکنش به اعتراضات سراسری ایران انجام داده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)