زمان و اندیشه (آزادی) ——————————————————-
* زمان و اندیشه سلسله مطالبی است که در نشریه توانا(بعدا تعطیل شد) در موضوعات مختلف توسط اینجانب با نام مستعار علی میثمی به چاب می رسید.این قسمت در شماره ۱۹ بیست و دوم تیر ۱۳۷۷ توانا درج شده است.که اینک برای استفاده و دسترسی کاربران به ترتیب و به شکل جداگانه مرتب در تریبون زمانه چاپ خواهم کرد.
***
امام خمینی: آزادی دراسلام ازاول بوده است درزمان ائمه‌‌‌‌‌‌(ع)، بلکه درزمان خود پیغمبرآزادی بود حرفهایشان می‌زدند حجت ما داریم. ما حجت داریم، کسی که حجت دارد ازآزادی بیان نمی‌ترسد (صحیفه نور– ج ۵ ص ۱۳۰).
آیةالله شهید دکتربهشتی: من به عنوان یک مسلمان و به عنوان یک فرد که در زمینه مسائل گوناگون اسلامی سعی کرده مطالعات مستقل و آزاد داشته باشد با صراحت اعلام می‌کنم اسلام دین آزادی است و ما هیچگاه به عنوان یک گروه مسلمان آزادی هیچکس را سلب نکرده و نخواهیم کرد… روزی که در این خانه من بودم و تو، تو بودی و من وآقا بالاسرمزاحم نبود، مطمئن باش با کمال آزادی در فضای پاک از هرنوع سانسورودیکتاتوری ( نه دیکتاتوری تاج، نه دیکتاتوری عمامه و نعلین) بهترین زندگی برادرانه را خواهیم داشت ( روزنامه کیهان ش ۱۰۶۲۱– ۴/۱۱/۱۳۵۷).
آیةالله خامنه‌ای: بنابرتفکر اسلام وتلقی‌ای که اسلام ازانسان دارد، اصولاً انسان جز دریک محیط آزاد نمی‌تواند رشد کند. درهیچگونه اختناقی – ازهرنوع که باشد – آن رشد و تکامل واقعی که اسلام برای انسان سراغ دارد، مقدور نخواهد بود. تاریخ نشان می‌دهد که در صدر اسلام داشتن تفکرغیراسلامی وحتی ضد اسلامی به هیچ وجه ممنوع نبود. حتی درخانه خدا ازمادیگری بحث می‌کردند ( روزنامه کیهان – ش ۱۰۶۴۴ – ۳/۱۲/۱۳۷۵).
آیةالله مصباح یزدی: شمایی که طرفدار آزادی هستید مثلاً می‌خواهید چکارکنید. ببینیم این کاری که شما پیشنهاد می‌کنید با اسلام می‌سازد یا نمی‌سازد. شمایی که دم از آزادی می‌زنید. حمایت از آزادی می‌کنید.هی داد می‌زنید درکشور آزادی وجود ندارد. مطبوعات آزاد نیستند، احزاب آزاد نیستند، مردم آزاد نیستند، افراد آزادی فردی ندارند، آزادی سیاسی ندارند، آزادی بیان ندارند، این چی می‌گوئید شما؟ چکارمی‌خواهید بکنید؟… آن کسانی که دم از آزادی می‌زنند و روضه نبودن آزادی می‌خوانند، مرثیه سرایی می‌کنند که آزادی در ایران نیست، چه می‌خواهند بگن؟ حقیقت این است که آنها یک رفتارهایی را در کشورهای غربی دیدند، یا شنیدند، یا فیلمهایش راتماشا کردند، هوس کردند که یک زندگی مثل آنها داشته باشند، در ایران اینطوراجازه ها داده نمی‌شود کی اجازه نمی‌دهد؟ حکومت اسلامی حکومت اسلامی مگر از کجا دستورمی‌گیرد؟ از اسلام. اسلام ازکجا دستورمی‌گیرد؟ از ولی فقیه، ازخدا و پیغمبر. آنها درواقع خدا را نمی‌خواهند بپذیرند… در یک دانشگاه بسیارمعتبرآمریکا درمحیط و فضای باز دانشگاه اتفاق افتاد که دانشجوی دختر و پسر، آن کاری را جلوی چشم همه انجام می‌دهند که ما از بردن نامش هم شرم داریم. می‌ایستند دختروپسراطراف تماشا می‌کنند و کف می‌زنند و گاهی افتخارمی‌کنند که این کارچه مدت طول کشید در محیط دانشگاه جلو چشم دختر و پسرآن وقت ببینید در عشرتکده‌ها چه می‌گذرد. ازهمین جا حدس بزنید آن فیلمی که از آن عشرتکده برداشته می‌شود، فیلم ویدئویی دراختیارجوانان مسلمان جمهوری اسلامی گذاشته می‌شود. دختر و پسری که دسترسی به ازدواج ندارند، نصف شب در صندوق خانه اطاقشان تماشا می‌کنند، چه حالی به آنها دست می‌دهد صبح که می‌آید توی محیط دانشگاه آرامش ندارد، شب خوابش نبرده، نه امکان ارضاء غریزه جنسی به صورت مشروع دارد، چون ازدواج سخته، مشکلات دارد، نه می‌تواند تحمل کند، فشارغریزه است، دیدن این فیلمها آنچنان را آنچنانترمی‌کند، چکارمی‌کند؟ داد می‌زند آی آزادی نیست!
(سخنان قبل از دستور نماز جمعه ۲۲/۳/۱۳۷۷ به نقل از دو هفته نامه عصرما– شماره ۹۸- ۱۰/۴/۱۳۷۷)
آیةالله شهید دکتربهشتی: یک پیشنهاد برای طلاب حوزه علمیه قم دارم وآن این است به مردم این فرصت را بدهید تا آگاهانه، آزادنه خود را برمبنای معیارهای اسلامی بسازند واین خودسازی را به مردم تحمیل نکنید. به مردم کمک بکنید، آگاهی بدهید. زمینه برای رشد اسلامی به آنها بدهید، ولی به مردم هیچ چیزرا تحمیل نکنید. انسان بالفطره خواهان آزادی است. می‌خواهد خود سازی داشته باشد. اما خودش خودش را بسازد. مبادا بر خلاف دستور قرآن مسلمان بودن و مسلمان زیستن را به مردم تحمیل کنید. آنها برعلیه شما طغیان خواهند کرد. انسان عاشق آزادی است می‌خواهد خودش با دست خود و با انتخاب خود، خودش را بسازد (روزنامه کیهان–ش ۱۰۶۵۴- ۱۵/۱۲/۱۳۵۷).
آیةالله ناصرمکارم شیرازی: انسان آزاد آفریده شده و باید آزاد بماند. این یک شعار زنده اسلامی است. چرا که هر گونه جهش و اوج‌گیری و تکامل در زندگی انسان رخ می‌دهد در پرتوهمین آزادی است. جامعه‌های آزاد پیوسته درحرکتند و آنها که متوقف می‌شوند و سقوط می‌کنند نخست آزادی را ازدست می‌دهند، سپس سقوط می‌کنند (روزنامه کیهان– ش ۱۰۶۴۹ – ۹/۱۲/۱۳۵۷).

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)