من بچه جنوب شهرم .بچه درخانگاه،یافت آباد، خانی آباد.
نپرسید کجا آن موقع که جی پی اس نبودکه هر وقت آدم راه خانش یادش رفت صاف ببردش آنجا .
ولی خوب یادمه یک چهار راه بیشتر با شمال شهر بیشترراه نبود .اصلاً خوب یادمه دبیرستان دو شیفته میرفتیم. مدرسه ما هم نیاوران بود.
صبح میآمدیم ظهرساعت دوازده هم وقت نهاربودهم وقت اذان .تا هر کدام که بیشتر دوست داشتیم، همان را بخوریم .
چی آقا ؟
نه ،گفتم بخونید.چه فرمایشی میدید نمازرا می خونن دیگه .خودتان بهترمی دانید همه مراجع صدر اسلام اصلاح طلب بودند.فاکتاش هست برید بخونید .
من کی گقتم صدر اسلام اصلا !
این برادرتا حالا یک واوشم ننداخته بگم براتون پخش کنه،اصلا آقا شما چرا داری ضبط می کنی شما میخوام بدونم مفتشید ؟
چی فرمودید مامور کجا ؟
نه خوب زودتر میفرمو دید .آنکه خط قرمزماست ،تو قتلهای زنجیره ایم من خدمتتون عرض کردم ما با زنجیرش مشکل داشتیم اصلش که درست بود.
از بحث منحرف نشیم ظهر دوباره پیاده برمی گشتیم برای شیفت دوم که ساعت یک شروع میشد.
چی میگی آقا هی سیوال پشت سیوال ،چطورنمیشه، ما کردیم و شد ،تازه ما نسل انقلابیم .
اعلی حضرت کدومه ؟،همین دولت نهم سرکار بود .
من چند سالمه ؟،پیر که نه ،من شصت سال یک چیزیش میخشکه.
باز میگه نمیشه ،خوب ما کردیم شد.بله پیاده هم میرفتیم.
آخه آنموقع فاصله مردم آنقدر زیاد نبود.
مردم قانع بون .نه که بگم تفاوت نباشه .پنج تا انگشت که یکی نمیشه.
چی تا خرخره کی خورده ؟
مملکت صاحاب داره.این آقا را کی راه داده ؟
دانشجو ؟
بله دانشجو خط قرمزماست .جاش رو تخم چشم ماست.خوب اختلاس فرق میکینه.از اول همین را عرض میکردید.فکر کردم عرض شما چیز دیگست.
ما هم خودمان از اولش به مقامات معظم گفتیم .اینکه فقط یک جناح ببره اصلا تکلیف پابرهنه ها چی میشه ؟
این ولی نعمتها سر این سفره غریبه اند؟
اصلا حالا که سهمشان را بخودشان نمی دید.ما یک صندوقهایی پیش بینی کردیم این پولها رامیریزیمشان آنجا.
کور خوندیم؟
فکر کردید ما نمی تونیم نظرمان را به نظر مقامات معظم نزدیک کنیم؟.
دیر رسیدی کدامه ؟
ما از اولش بودیم.
حالا هم ازاین حق نمیگذریم .
چند روزه چیه ؟
تا شب وصول نشه خودم پولت میکنم،آی مردم گوش بزنگ باشید.
شب بیاید ستاد سیا ست گذاری.
چی میگی برادر؟
شما هنوزنفهمدی سیاست گذاری ائمه ما ل آنطرفه ؟
ها شما پول میگیری برای دو طرف میزنی.
حالا باشه شما شب بیا یک کارش میکنیم.
ستاد باران.نه بابا آن باران.
آنو دیدی سلام برسان.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com