چکیده :آن چیزی که شما فتنه می‌خوانید جنبش سبز مردمی بود که فقط رای خود را می‌خواست و هیچ ربطی به آن چیزی که این روزها به آن بست نشینی می‌گویند نداشته و ندارد و اتفاقا در مقابل همین بست نشینان بود. آن چیزی که شما فتنه می‌خوانیدش یک روز از سوی بست نشینان یک مشت خس و خاشاک خوانده شد، آن روز شما هم برای این فرد دست می زدید و راضی بودید از هرچه کرده و گفته است. آن چیز که شما فتنه می‌خوانیدش سکوت مردمی بود از امام حسین تا آزادیآن چیزی که شما فتنه می‌خوانیدش نه قبول نداشتن شورای نگهبان که خواستاد عدم دخالت در انتخابات به نفع یک کاندیدای خاص بود، همان که امروز فتنه جدیدتان را رقم زده…

Image result for ‫صادق آملی لاریجانی‬‎

صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه چند روز گذشته با تعدادی از دانشجویان ملاقات داشته است. این ملاقات نه در دانشگاه که در دفتر رییس قوه قضاییه صورت گرفته است و مشخص نیست که این دانشجویان متعلق به کدام جریان و گروه دانشجویی هستند.

رییس قوه قضاییه در این دیدار به اصطلاح منتقدانه مورد تقدیر و تشکر نیز قرار گرفت. او مدعی شد: در فتنه ۸۸ قوه قضاییه تمام قد ایستادگی کرد اما فتنه، قدیم و جدید ندارد. کار افرادی هم که در حال حاضر انواع اتهامات را علیه دستگاه قضایی مطرح می‌کنند و سیاه‌نمایی می‌کنند نوعی فتنه است زیرا هر کس اصل نظام را تخریب کند و دست به سیاه‌نمایی بزند در واقع در حال فتنه‌گری است. سران فتنه می‌گفتند ما انتخابات و شورای نگهبان را قبول نداریم، اینها هم می‌گویند ما قوه قضاییه را قبول نداریم. آنها دعوت به اغتشاش می‌کردند، اینها هم با بست‌نشینی بدنبال جریان‌سازی و اغتشاش‌اند.

فارغ از تمام بحث‌های صورت گرفته در آن جلسه و چگونگی برگزاری آن چندکلامی خطاب به آقای آملی لاریجانی:

آن چیزی که شما فتنه می‌خوانید جنبش سبز مردمی بود که فقط رای خود را می‌خواست و هیچ ربطی به آن چیزی که این روزها به آن بست نشینی می‌گویند نداشته و ندارد و اتفاقا در مقابل همین بست نشینان بود.

آن چیزی که شما فتنه می‌خوانید یک روز از سوی بست نشینان یک مشت خس و خاشاک خوانده شد، آن روز شما هم برای این فرد دست می زدید و راضی بودید از هرچه کرده و گفته است.

آن چیز که شما فتنه می‌خوانید سکوت مردمی بود از امام حسین تا آزادی.

آن چیز که شما فتنه می‌خوانید کشته شدن مردمی در سکوت بود.

آن چیزی که شما فتنه می‌خوانید نه قبول نداشتن شورای نگهبان که خواستار عدم دخالت در انتخابات به نفع یک کاندیدای خاص بود، همان که امروز فتنه جدیدتان را رقم زده است.

آن چیزی که شما فتنه می‌خوانید مرگ خاموش در کهریزک بود.

آن چیزی که شما فتنه می‌خوانید سهراب و ندا نام دارد.

آن چیزی که شما فتنه می‌خوانید ماشین نیروی انتظامی بود که از روی مردم رد شد.

آن چیزی که شما فتنه می‌خوانید ژاله صانع و محمد مختاری بود.

آن چیزی که شما فتنه می‌خوانید مردمی هستند که در مقابل دروغ ایستادند.

و آن فتنه‌ای که امروز از آن دم می‌زنید غایبش مردم هستند.

اما آقای لاریجانی فتنه اصلی شمایید، که تا روزی که آقا خوشش می‌آمد در مقام قاضی القضات کشور چشم بر روی فساد و دزدی و اختلاس و دروغ بستید و حال که دعوا به شما و خانواده کشیده شده است فریاد آی دروغگو سر داده‌اید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)