سه کارشناس سازمان ملل ـ گزارش‌گر ویژه‌ی وضعیت حقوق بشر در ایران اسما جهانگیر، گزارش‌گر ویژه‌ی اعدام‌های فراقضایی، فوری یا خودسرانه آنیِس کالامار، و رئیس کمیته‌ی حقوق کودک رناته وینتر ـ از ایران خواستند که اجرای حکم اعدام امیرحسین پورجعفر را که در زمان ارتکاب جرم ۱۶ سال داشته است. متوقف کند. اعدام او صبح روز ۱۹ اکتبر انجام می‌شود. کارشناسان سازمان ملل اجرای مجازات اعدام را علیه افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند به‌شدت محکوم کردند. آن‌ها از دولت‌مردان ایران خواستند که فوری و بدون قیدوشرط به صدور حکم اعدام علیه نوجوانان خاتمه دهند و برنامه‌ای جامع را برای تبدیل حکم تمام محکومان نوجوان از اعدام به زندان در پیش بگیرند.

متن اعلامیه به انگلیسی:

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22258&LangID=E

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)