لینک دانلود مقاله: http://velvelehdarshahr.org/sites/velvelehdarshahr/files/AMRAT%20ra%20be%20GHALAM%20NOSRAT%20NEMOUDI.pdf

امرت را به قلم نصرت نمودی

تصویری از ظهور و پیام حضرت بهاءُالله

به مناسبت دویستمین سالگرد میلاد خجستۀ حضرت بهاءُالله

سی ام مهر ۱۳۹۶
نشر انتشارات نقطه نظر
دانلود در سایت ولوله در شهر
http://velvelehdarshahr.org/

عناوین: صفحه
– عظمت و استحکام پایه و پیام حضرت بهاءُالله و هدفِ وحدتِ عالمِ انسانی ۴
– انعکاس دویستمین سالگرد میلاد خجستۀ حضرت بهاءُالله در ایران و جهان ۷
– عکس العمل مثبتِ ایرانیانِ شریف و برخوردِ منفیِ نامهربانان ۸
– جانفشانی حضرت بهاءُالله و پیروانشان برای نجات و آسایش و عدالت و وحدتِ جهانیان ۱۲
– احتیاج به نَفَثاتِ رُوحُ القُدُس و ضرورت دین و چند اصلِ فوق العاده مهمّ مربوط به آن ۱۵
– نمونه هایی از ضرورتِ رعایتِ حقوقِ انسان به عنوان لوازمِ ایجاد و حفظِ عدالت و
وحدتِ عالمِ انسانی ۲۶
– تصاویری چند از جریان و رَوَندِ حرکت جهان بسوی تحقّقِ اهداف عالیۀ حضرت بهاءُالله ۳۰
– دو پیام بسیار مهمّ بیتُ العَدلِ اَعظم به مناسبت دویستمین سالگرد
میلاد خجستۀ حضرت بهاءُالله ۳۹
– برداشتنِ دو گامِ بسیار مهمّ: دَرک و ترکِ اَکاذیب؛ جستجوی حقیقت با رعایتِ شروطِ آن ۴۵
– یادداشت ها ۴۹
عظمت و استحکام پایه و پیام حضرت بهاءُالله و هدفِ وحدتِ عالمِ انسانی

حضرت بهاءُالله شارع و مؤسّس دین بهائی (۱) در مدّت چهل سال رسالت خود، در حینی که دائماً تحت ستم و تبعید و حبس بودند، در آثار و کتبی که به شهادت حضرتشان تعدادشان به یکصد مُجلّد می رسد، علاوه بر اعلان مدّعایشان و ارائۀ دلایل حقّانیّتِ ظهورشان به عنوان مربّی جدیدِ عالَم در عصر جدیدِ زندگی بشر، هدف از مأموریتِ اِلهی خود را بیان و راه های وصول به آن را به قلمِ وحیانی خود تشریح و منصوص فرمودند.

دربارۀ هدف از ظهورشان، که به مدّتِ چهار دهه آن را مکرراً صریحاً در آثارشان بیان فرموده بودند، در وصیّت نامه شان که به «کتابُ عَهدی» [کتابِ عهد و پیمانِ من] موسوم است، چنین تکرار و تأکید می فرمایند: «مقصود این مظلوم از حملِ شدائد و بلایا و اِنزالِ آیات و اِظهارِ بَینات [دلایل آشکار] اِخمادِ نارِ ضَغینه و بَغضاء [آتش کینه و دشمنی] بوده که شاید آفاقِ اَفئدۀ اهلِ عالَم به نورِ اتّفاق منوّر گردد و به آسایش حقیقی فائز گردد.» در آثار بهائی از این هدفِ محتومِ ضروریِ حیاتیِ اجتناب ناپذیر که نشانۀ «بلوغ عالم انسانی» است با عبارت «وحدتِ عالمِ انسانی» یاد می شود و این وحدت «مقصد اصلی و غائی آئین حضرت بهاءُالله» و «محورِ جمیع تعالیم حضرت بهاءُالله» و «سنگ بنای نظامِ جهانْ آرای حضرت بهاءُالله» است. (۲)

«اتّحاد اهل عالم درخشان ترین مرحله ای است که حال جامعۀ انسان به سویش روان است. اتّحاد خانواده، اتّحاد دولتْ شهری و اتّحاد ملّی، مراحلی است که بشر پیموده و با موفّقیّت پشت سر گذاشته است و امروز اتّحاد جهان است که هدف و مقصد بشر سرگردان است. دوران ایجاد کشورها بر اساس ملّت ها سپری شده و هرج و مرج ناشی از حکومت های ملّی رو به اوج گرفته است. پس جهانی که رو به بلوغ است باید این طلسم را بشکند و خود را از شرّ این بت ها برهاند و وحدت و یگانگی در جمیع روابط انسانی را قبول کند و یکباره دستگاهی را براه اندازد که این اصل اصیل وحدت را در آن تجسّم بخشد.» (۳)

حضرت بهاءُالله برای تحقّق و اجرائی شدن هدفِ والایِ مزبور اساسی ترین و حیاتی ترین شرط لازم و کافی و محکم ترین ضمانت و بدیع ترین مکانیزمی را که در تاریخ ادیان بی سابقه است به قلمِ وحیانیِ حضرتشان کتباً با مُهر و امضاءِ ایجاد و تشریع فرمودند. آن ضمانت و مکانیسم و شرط ضروری برای تحقّقِ آن هدفِ بی همتا، تأسیسِ «عهد و میثاق»ی (۴) محکم و متین بود که فقدانش در ادیان گذشته سبب بروز اختلافات و انشعابات دائمی خانمانسوز در ادیان مزبور شده بود. حضرتشان این عهد و میثاق را «محور» و «ضامن» وحدت عالم انسانی قرار دادند. (۵)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)