کارمند دون‌پایه – صحنه تاتر نیست؛عکس واقعی است و مال همین امروز ۲۲ بهمن ۱۳۹۱ خیابان آزادی تهران

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)